Оголошення
  • 10 Липня 2019

    ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ

          vstup.lbmk@gmail.com

  • 01 Липня 2019

  • 27 Березня 2018

Всі оголошення

Ділимось досвідом

   31 жовтня в коледжі відбувся семінар на тему «Упровадження інтерактивних методів в освітній процес – важлива складова професіоналізму викладача».

   Головним завданням трансформації вищої школи є створення найсприятливіших умов для тих, хто навчається, в здобутті ними вищої освіти, підвищенні кваліфікації, реалізації свого інтелектуального потенціалу за рахунок упровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

   Ефективність і переваги інтерактивного навчання окреслила у вступному слові Козира Є.В., завідувач навчально-методичного кабінету.

   Педагогічні працівники поділились із колегами набутим досвідом роботи з упровадження інтерактивних форм і методів навчання, зокрема:

- Застосування інтерактивних технологій навчання при викладанні акушерства та гінекології (викладач Гащишин Т.К.);

- Рольові, ділові ігри, кейс-метод та метод проектів на заняттях з неврології (викладач Подоляк І.В.);

- Застосування групових форм роботи як удосконалення практичних навичок при вивченні техніки лабораторних робіт та мікробіології (викладач Кормош Н.М.);

- Кейс-стаді як активна технологія вивчення іноземної мови (викладач Вознюк Т.В.);

- Використання інтерактивних методів навчання в практичній підготовці майбутніх фармацевтів (викладач Пархомчук А.В.)