Оголошення Всі оголошення

Відділення лікувальної справи 

 Завідувач відділення Патракеєва Любов Ярославівна, викладач вищої категорії, методист, закінчила Львівське медичне училище, спеціальність «Сестринська справа», Львівський державний медичний інститут імені Данила Галицького, санітарно-гігієнічний факультет за спеціальністю — лікар-гігієніст, епідеміолог.

 У коледжі на посаді викладача гігієни працює з 1995 року, з 1998 року — викладач патологічної анатомії і патологічної фізіології. У 2000 році призначена на посаду завідувача відділення.

 Відділення здійснює підготовку молодших медичних спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство, спеціалізація Лікувальна справа, кваліфікація - фельдшер. Ліцензований обсяг прийому – 60 осіб. Термін підготовки – 4 роки. Організація навчально-виховного процесу на фельдшерському відділенні, як складової освітньої діяльності коледжу, спрямована на подальшу модернізацію навчання, впровадження передових наукових розробок у практику викладання, компетентнісного підходу до формування професійних знань та вмінь студентів, створення сучасної системи інформаційного забезпечення, навчально-методичної бази в усіх освітніх галузях, зокрема і медичній, розвиток у майбутніх спеціалістів творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, формування особистості майбутнього фахівця. Відповідно до Державних галузевих освітніх стандартів, спеціалісти призначені для роботи на первинних посадах фельдшера та медичної сестри в закладах системи охорони здоров’я та лікувально-профілактичних закладах інших міністерств і відомств.

   Завдяки тісній та плідній співпраці коледжу із лікувально-профілактичними закладами м. Луцька на їхніх базах обладнано 14 навчальних кабінетів. На практичних заняттях та під час проходження виробничих практик студенти мають змогу спілкуватись із хворими, вивчати історії хвороб, знайомитись із сучасними методами обстеження і лікування хворих, спостерігати за виконанням діагностичних та медичних маніпуляцій, хірургічним втручанням тощо. Навчання в умовах лікувально-профілактичних закладів сприяє кращому засвоєнню знань та оволодінню практичними навичками, знайомству із специфікою роботи поліклініки чи стаціонару, належній професійній зорієнтованості та усвідомленому ставленню до майбутньої професії.

 Підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю Лікувальна справа здійснюють досвідчені, висококваліфіковані викладачі. На відділенні працює 49 викладачів, із них 4 кандидати педагогічних наук, 28 викладачів вищої категорії, у тому числі 15 викладачів-методистів та 7 викладачів першої категорії. Викладачі постійно працюють над удосконаленням педагогічної майстерності, підвищують свій професійний та науковий рівень, займаються науково-пошуковою роботою в галузі медицини, екології, педагогіки та виховання, психології, соціології.

  Завдяки високій фаховості викладачів та якісній підготовці студенти відділення традиційно показують високі результати складання ліцензійного іспиту Крок М зі спеціальності, який є складовою державної атестації випускників. Упродовж п’яти років показник коливався в межах 89-93%, тоді як загальнонаціональний показник становив 85-87,5%.

 З метою поглиблення професійної освіти викладачі активно долучають студентів фельдшерського відділення до позанавчальної діяльності. Робота з обдарованою молоддю реалізується через участь у гуртках професійного спрямування, проведення науково-пошукової роботи. Студенти відділення є активними гуртківцями, беруть участь у студентських науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах. Неодноразово займали призові місця на конференціях різних рівнів.

  Важливо формувати особистість майбутнього медика не тільки на заняттях, а дати можливість відчути себе у професії в реальних або наближених до реальних умовах у позанавчальний час. З метою популяризації медичних знань та підвищення престижності професії медика студенти випускних курсів проводять тренінги та майстер-класи з надання невідкладної долікарської допомоги в школах та інших навчальних закладах, долучаються до міських заходів, де також навчають прийомам надання невідкладної допомоги, беруть участь у різних волонтерських проектах, активно співпрацюють із обласною організацією Товариства Червоного Хреста, Мальтійською місією допомоги, надають шефську допомогу пацієнтам обласної лікарні ХОСПІС, Луцькому будинку дитини.

 Долучаються до таких заходів, як Медичні ралі бригад екстреної медичної допомоги, об’єктове тренування з цивільного захисту «Дії в умовах виникнення надзвичайної ситуації (терористичний акт). Надання екстреної медичної допомоги», де студенти відділення були у якості медиків бригад екстреної медичної допомоги, евакуаційних бригад, постраждалих. Професійному вдосконаленню випускників сприяють конкурси «Кращий за фахом», які проводяться в рамках Дня відділення.

 Студенти відділення є активними учасниками художньої самодіяльності, театральної студії, беруть участь у спортивних змаганнях, долучаються до благодійних акцій, що сприяє всебічному розвитку особистості молодого спеціаліста та формуванню його духовних і моральних якостей.