Лікувально-акушерське відділення

 

Завідувач відділення Патракеєва Любов Ярославівна, викладач вищої категорії, методист, закінчила Львівське медичне училище, спеціальність «Сестринська справа», Львівський державний медичний інститут імені Данила Галицького, санітарно-гігієнічний факультет за спеціальністю — лікар-гігієніст, епідеміолог.

У коледжі на посаді викладача гігієни працює з 1995 року, з 1998 року — викладач патологічної анатомії і патологічної фізіології. У 2000 році призначена на посаду завідувача відділення.

Лікувально-акушерське відділення здіснює підготовку спеціалістів зі спеціальностей 5.12010101 Лікувальна справа та 5.12010105 Акушерська справа за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста кваліфікацій «фельдшер» та «акушерка». Відповідно до Державних галузевих освітніх стандартів, спеціалісти призначені для роботи на первиних посадах фельдшера, акушерки та медичної сестри в закладах системи охорони здоров’я та лікувально-проіфлактичних закладах інших міністерств і відомств.

Підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Акушерська справа» навчальний заклад здійснює з часу свого заснування, адже розпочав свою діяльність у 1944 році як фельдшерсько-акушерська школа. Перший набір становив 57 фельдшерів і акушерок. Маючи в користуванні 5 аудиторій та надзвичайно слабке матеріальне забезпечення освітня діяльність школи, в основному, грунтувалась на ентузіазмі викладачів та студентів. За цей чималий відрізок часу коледж досягнув значного розвитку. Сьогодні лікувально-акушерське відділення налічує біля 300 студентів. Для підготовки фельдшерів і акушерок створені кабінети доклінічної практики із всіх профільних дисциплін: догляду за хворими, терапії, педіатрії, хірургії, акушерства та гінекології. Кабінети оснащені сучасним медичним обладнанням та устаткуванням, що дозволяє на догоспітальному етапі відпрацьовувати практичні навички в повному обсязі, відповідно до вимог навчальних програм. Завдяки тісній та плідній співпраці коледжу із лікувально — профілактичними закладами м.Луцька на їхній базі ми маємо обладнані ще 32 навчальні кабінети. Практичні заняття з клінічних дисциплін та виробничі практики проходять лише у лікувально — профілактичних закладах. Студенти мають змогу спілкуватись із хворими, вивчати історії хвороби, знайомитись із сучасними методами обстеження і лікування хворих, спостерігати за виконанням діагностичних та медичних маніпуляцій, хірургічними втручаннями тощо. Практична підготовка акушерок здійснюється в умовах акушерського стаціонару та жіночої консультації на базі Луцького клінічного пологового будинку. Завдяки цьому студенти знайомляться із передовими сучасними технологіями профілактики внутріутробної патології плода та ускладнень вагітності, які грунтуються на основі доказової медицини (з 2003 року Луцький клінічний пологовий будинок є учасником проекту ВООЗ «Здоров’я матері і дитини» і впроваджує ефективні перинатальні технології).

Навчання в умовах лікувально-профілактичних закладів сприяє кращому засвоєнню знань та оволодінню практичними навичками, знайомству із специфікою роботи поліклініки чи стаціонару, належній професійній зорієнтованості та усвідомленому ставленню до майбутньої професії.

Підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Акушерська справа» здійснюють досвідчені, висококваліфіковані викладачі. Сьогодні на відділенні працює 39 викладачів, з них 3 кандидати педагогічних наук, 15 викладачів вищої та 9 викладачів першої категорії. Викладачі постійно працюють над вдосконаленням педагогічної майстерності, підвищують свій професійний та науковий рівень, займаються науково-пошуковою роботою, беруть участь у науково-практичних конференціях різних рівнів. Викладачі мають більше 30 друкованих статей, займаються дослідженням питань медицини, екології, педагогіки та виховання, психології, соціології. Професійну підготовку майбутніх фельдшерів і акушерок здійснюють досвідчені викладачі клінічних дисциплін Романчук О.С., Василюк О.П., Савонік Л.В., Самусь С.О., Остап’юк Л.Г., Держай В.А., Смолярчук А.М., Грибок М.В.,Федонюк Н.Р., Мазепа О.С.

З метою поглиблення професійної освіти викладачі активно долучають студентів лікувально-акушерського відділення до позанавчальної діяльності. Робота з обдорованою молоддю реалізується через участь у гуртках професійного спрямування, проведення науково-пошукової роботи. Так, студенти Гіляровський В., Маковецький О., Серков О, Левенець М., Ящук М. є активними гуртківцями,брали участь в студентських науково-практичних конференціях.

Викладачі акушерсько-педіатричної циклової комісії налагодили співпрацю із обласною громадською організацією «Центр практичної психології сім’ї „Любисток“» та Обласним центром планування сім’ї та репродукції людини, активно долучились до реалізації програми «Розширення доступності інформаційних ресурсів для профілактики розповсюдження ВІЛ/СНІД та інших захворювань, які передаються статевим шляхом серед молоді». В плані реалізації програми у коледжі був проведений круглий стіл «Профілактика ВІЛ/СНІД та ризикованої поведінки серед учнів і студентської молоді».

Потужним чинником виховання любові до обраної професії , доброти, милосердя є співпраця студентів із Мальтійською місієюдопомоги, обласною організацією Товариства Червоного Хреста України, шефська допомога пацієнтам обласної лікарні ХОСПІС, Луцькому будинку дитини.

Студенти відділення є ативними учасниками художньої самодіяльності, театральної студії, беруть участь у спортивних змаганнях, долучаються до благодійних акцій, що сприяє всесторонньому розвитку особистості молодого спеціаліста та формуванню його духовних та моральних якостей.