Оголошення Всі оголошення

Строки прийому заяв та документів, вступних іспитів, співбесід, конкурсного відбору та зарахування на навчання до КЗВО "Волинський медичний інститут" в 2020 році

1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:

Етапи вступної кампанії

Строки

І. Вступ на основі базової загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів від вступників

30 червня 2020р.

Закінчення прийому документів від вступників

о 18.00 год. 13 липня 2020р.

Проведення вступних іспитів та співбесід

з 14 липня до 21 липня 2020р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця регіонального замовлення

не пізніше 12.00 год. 23 липня 2020р.

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця регіонального замовлення

до 12.00 год. 27 липня 2020р.

Зарахування вступників за регіональним замовленням

не пізніше 18.00 год. 29 липня 2020р.

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 31 липня 2020р.

Додаткове зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 31 серпня 2020р.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше ніж 06 серпня 2020р.

   

2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

ІІ. Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

01 липня 2020р.

Початок прийому заяв та документів від вступників

13 липня 2020р.

Закінчення прийому заяв та документів від вступників, які вступають на основі співбесіди,  вступних іспитів

о 18.00 год. 22 липня 2020р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 год. 1 серпня 2020р.

Проведення співбесіди

з 23 до 25 липня 2020р.

Проведення вступних іспитів

з 23 до 28 липня 2020р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця регіонального замовлення  за результатами співбесіди

не пізніше 12.00 год. 03 серпня 2020р.

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації,  до зарахування за результатами співбесіди на місця регіонального замовлення, а також подача письмових заяв про виключення з конкурсу на інші місця  регіонального замовлення

до 18.00 год. 04 серпня 2020р.

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування, на місця регіонального замовлення за результатами співбесіди

не пізніше 12.00 год. 05 серпня 2020р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у т.ч. за квотою -1)

не пізніше 12.00 год. 03 серпня 2020р.

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця регіонального замовлення.

до 12.00 год. 07 серпня 2020р.

Зарахування вступників на навчання за регіональним замовленням

не пізніше 12.00 год. 08 серпня 2020р.

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 12.00 год. 17 серпня 2020р.

Додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2020р.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше ніж 20 серпня 2020р.