Оголошення Всі оголошення

Статут Луцького базового медичного коледжу

Інформація про склад керівних органів

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про педагогічну раду Луцького базового медичного коледжу

Положення про порядок створення та організацію роботи Державної  кваліфікаційної комісії

Рішення педагогічної ради Луцького базового медичного коледжу

Правила прийому до Луцького базового медичного коледжу на поточний рік

Положення про приймальну комісію

Рішення приймальної комісії

Кошторис на 2019 рік

Річний план закупівель ЛБМК на поточний рік

Звіт про використання та надходження коштів

Інформація про проведення тендерних процедур

Штатний розпис на поточний рік

Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Інформація про діяльність органів студентського самоврядування

Положення про орган студентського самоврядування

Правила призначення академічних стипендій студентами Луцького базового медичного коледжу

Правила призначення академічних стипендій

Списки рейтинг груп станом на 13.01.2020

Рейтинги 2019-2020 станом на 30.06.2020

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників

Звіт про результати проведення процедури закупівлі

Список членів Студентської ради 2019

Наказ про переведення студентів груп на наступний курс

Висновки експертних комісій

про підсумки акредитаційної експертизи

Висновки експертної комісії Міністерства освіти  і науки України про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 1201 Медицина освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" спеціальності 5.12010105 Акушерська справа

Висновки експертної комісії Міністерства освіти  і науки України про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 1201 Медицина освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" спеціальності 5.12010101 Лікувальна справа

Висновки експертної комісії Міністерства освіти  і науки України про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 1201 Медицина освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" спеціальності 5.12010102 Сестринська справа

Висновки експертної комісії Міністерства освіти  і науки України про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 1202 Фармація освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" спеціальності 5.12020101 Фармація

Висновки експертної комісії Міністерства освіти  і науки України про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 1201 Медицина освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" спеціальності 5.12010201 Лабораторна діагностика