Вступні екзамени для осіб, які на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) вступають на навчання до ЛБМК для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

     Організація вступних випробувань до Луцького базового медичного коледжу та порядок їх проведення визначається приймальною комісією коледжу, яка діє відповідно до наказу МОН України від 15.10.2015 року № 1085 «Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України» та наказу Міністерства освіти і науки України від 14. 04.2017 року № 599 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаціййного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році».

Перелік предметів, які виносяться на вступні екзамени:

  • спеціальності: «Сестринська справа», «Лікувальна справа» — біологія (тести), українська мова (тести)
  • спеціальність «Фармація» — хімія (тести), українська мова (тести)

Результати вступних екзаменів оцінюються за 12-бальною шкалою;

Мінімальна кількість балів з конкурсного предмету для допуску до участі в конкурсі — 4;

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 4, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються;

Вступні випробування проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів і відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

 

Вступні екзамени для осіб, які на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) вступають на навчання до ЛБМК для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти:

  • Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Перелік предметів, які виносяться на вступні екзамени:

  • спеціальності: «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Лабораторна діагностика»українська мова та література, біологія. 
  • спеціальність: «Фармація»: українська мова та література, хімія.

Результати вступних екзаменів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів;

Мінімальна кількість балів з конкурсного предмету для допуску до участі в конкурсі — 100;

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 100, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступних екзаменів, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, передбачених Правилами прийому до Луцького базового медичного коледжу.

Фахове випробування для осіб, які на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (випускники спеціальностей: 5.12010102 Сестринська справа, 5.12010101 Лікувальна справа, 5.12010105 Акушерська справа ) вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (6.120101 Сестринська справа) зараховуються результати фахового випробування з основ медсестринства (тести).

  • Результати фахового випробування оцінюються за 12-бальною шкалою;
  • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі — 4;
  • Особи, які без поважних причин не з’явилися на фахове випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 4, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.