Оголошення Всі оголошення

Акушерсько-фармацевтичне відділення

   Завідувач відділення Андрощук Олена Володимирівна, викладач вищої категорії, методист, закінчила Львівський державний медичний інститут імені Данила Галицького, санітарно-гігієнічний факультет за спеціальністю-лікар- гігієніст-епідеміолог.

   У коледжі на посаді викладача працює з 1987 року. У 2014 році призначена на посаду завідувача відділення.

 Можна без перебільшення стверджувати, що фармація одна з фундаментальних і давніх галузей медицини. Протягом усієї історії розвитку цивілізації багато видатних учених світу присвячували все своє життя пошуку, вивченню і виготовленню нових лікарських засобів.

  За майже 15 років існування у коледжі спеціальності «Фармація» підготовлено близько 800 випускників. Вони мають широкий вибір місця роботи: аптеки, фармацевтичні фірми, аптечні бази, склади, контрольно-аналітичні лабораторії, фармацевтичні фабрики, науково-дослідні інститути, підприємства хіміко-фармацевтичної, біотехнологічної, мікробіологічної та парфумерно-косметичної галузей, салони краси, митна служба, економіко-маркетингові структури підприємств. Багато хто з них продовжує вивчення фармації в університетах.

  Підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю Акушерська справа навчальний заклад здійснює з часу свого заснування, адже розпочав свою діяльність у 1944 році як фельдшерсько-акушерська школа. Для підготовки акушерок створені кабінети доклінічної практики зі всіх профільних дисциплін: загального догляду за хворими, внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії, акушерства та гінекології. Кабінети оснащені сучасним медичним обладнанням та устаткуванням, що дозволяє на догоспітальному етапі відпрацьовувати практичні навички в повному обсязі, відповідно до вимог навчальних програм. Завдяки тісній та плідній співпраці коледжу із лікувально - профілактичними закладами м.Луцька на їхній базі ми маємо обладнані ще 14 навчальних кабінетів. Практичні заняття з клінічних дисциплін та виробничої практики проходять лише у лікувально- профілактичних закладах. Студенти мають змогу спілкуватись з пацієнтками, знайомитись із сучасними методами обстеження і лікування, спостерігати за виконанням діагностичних та медичних маніпуляцій, акушерсько-гінекологічними втручаннями тощо. Практична підготовка акушерок здійснюється в умовах акушерського стаціонару та жіночої консультації на базі  КП «Луцький клінічний пологовий будинок». Завдяки цьому студенти знайомляться із передовими сучасними технологіями профілактики внутріутробної патології плода та ускладнень вагітності, які грунтуються на основі доказової медицини.

  Акушерсько-фармацевтичне відділення функціонує у Луцькому базовому медичному коледжі з 2018 року (до 2018 року підготовка спеціалістів здійснювалась на фельдшерсько-акушерському та лабораторно-фармацевтичному відділеннях). Готує сьогодні 165 спеціалістів за напрямом 22 Охорона здоров’я спеціальність 223 Медсестринство (спеціалізація Акушерська справа)  та спеціальність 226 Фармація Промислова фармація.

  Викладачі відділення досвідчені та компетентні. Більшість мають вищу кваліфікаційну категорію. Основу складають штатні працівники. Лаборанти спеціалізованих кабінетів мають відповідну фахову підготовку. Робота колективу спрямована на якісну підготовку молодших медичних спеціалістів, що володіють комплексом професійних знань, умінь та навичок відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик; відповідають усім вимогам сучасної системи охорони здоров’я.

  Студенти відділення займаються в предметних гуртках та наукових товариствах, беруть активну участь в науково-практичних конференціях (коледжевих, регіональних, міжнародних), займаються волонтерською діяльністю.

  Креативне мислення та глибоке знання рідної мови забезпечило перемогу на обласних етапах Всеукраїнської олімпіади з української мови Носуліч Анастасії у 2018 р. та Дудінській Анастасії у 2019 р., Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика – Дудінській Анастасії та Троць Анні у 2018 р.

  Про успішне здійснення фахової підготовки випускників акушерсько-фармацевтичного відділення свідчать перемоги у щорічних Всеукраїнських професійних конкурсах. У різні роки дипломи І-ІІІ ступеня здобували випускники, котрими пишається коледж: Пшенична Юлія, Андрієвський Богдан, Іллюшик Оксана.

  Акушерська справа та фармація — це пріоритетні напрямки медичної діяльності, що інтенсивно розвиваються нині як в Україні, так і за кордоном.