Лабораторно-фармацевтичне відділення

   Завідувач відділення Андрощук Олена Володимирівна, викладач вищої категорії, методист, закінчила Львівський державний медичний інститут імені Данила Галицького, санітарно-гігієнічний факультет за спеціальністю - лікар - гігієніст - епідеміолог.

   У коледжі на посаді викладача працює з 1987 року. У 2014 році призначена на посаду завідувача відділення.

   Можна без перебільшення стверджувати, що фармація одна з фундаментальних і давніх галузей медицини. Протягом усієї історії розвитку цивілізації багато видатних учених світу присвячували все своє життя пошуку, вивченню і виготовленню нових лікарських засобів.

   За 10 років існування у коледжі спеціальності «Фармація» підготовлено близько 500 випускників. Вони мають широкий вибір місця роботи: аптеки, фармацевтичні фірми, аптечні бази, склади, контрольно-аналітичні лабораторії, фармацевтичні фабрики, науково-дослідні інститути, клініко-діагностичні лабораторії, підприємства хіміко-фармацевтичної, біотехнологічної, мікробіологічної та парфумерно-косметичної галузей, служби санітарно-епідеміологічного контролю, салони краси, митна служба, економіко-маркетингові структури підприємств. Багато хто з них продовжує вивчення фармації в університетах.

Характерною рисою сучасного етапу розвитку клінічної медицини є постійне зростання ролі лабораторної діагностики. Ступінь розвитку лабораторної служби є першорядним рейтинговим критерієм оцінки системи охорони здоров’я. Кращі клініки світу мають добре розвинуті служби лабораторної діагностики. За даними ВООЗ, питома вага лабораторних досліджень складає не менше 60% від загальної кількості досліджень, які проводяться в усіх лікувальних закладах світу, а їх кількість, необхідна для адекватного обстеження пацієнтів, кожні 5 років збільшується вдвічі. Разом з тим, результати лабораторних досліджень набувають дійсної цінності тільки при цілеспрямованому їх проведенні та об’єктивній оцінці.

Лабораторно-фармацевтичне відділення створене у Луцькому базовому медичному коледжі у 2011 році. Готує сьогодні 175 спеціалістів за двома напрямами: 1201 Медицина, спеціальність 5.12010201 Лаборант (Медицина) та 1202 Фармація, спеціальність 5.12020101 Фармацевт.

Викладачі відділення досвідчені та компетентні. Більшість мають вищу кваліфікаційну категорію. Основу складають штатні працівники. Троє сумісників є лікарями вищої категорії. Лаборанти спеціалізованих кабінетів мають відповідну фахову підготовку. Робота колективу спрямована на якісну підготовку молодших медичних спеціалістів, що воліють комплексом професійних знань, умінь та навичок, передбаченим освітньо-кваліфікаційними характеристиками; відповідають усім вимогам сучасної системи охорони здоров’я.

Про успішне здійснення фахової підготовки випускників лабораторно-фармацевтичного відділення свідчать перемоги у щорічних Всеукраїнських професійних конкурсах. У різні роки дипломи І-ІІІ степеня здобували випускники, котрими пишається коледж: Пшенична Юлія, Андрієвський Богдан, Іллюшик Оксана, Тюлінська Оксана, Зубко Ірина.

Лабораторна діагностика та фармація — це пріоритетні напрямки медичної діяльності, що інтенсивно розвиваються нині як в Україні, так і за кордоном.