Оголошення Всі оголошення


Відділення сестринської справи


  Завідувач відділення Струбіцька Наталія Юріївна, викладач вищої категорії, магістр медсестринства. 

  Підготовка медичних сестер у Луцькому базовому медичному коледжі здійснюється з 1944 року. Газета «Радянська Волинь» 17 вересня 1944 року писала: «12 вересня в Луцьку відкрились курси медичних сестер. На курси прибули дівчата з усіх районів Волині. У цьому році курси підготують 35 медичних сестер». Перший випуск відбувся 28 червня 1947 року. За роки існування коледж підготував понад три тисячі медичних сестер для лікувально-профілактичних закладів Волині та інших областей.

  Відділення сестринської справи здійснює підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти (9кл.) з терміном навчання 4 роки, повної загальної середньої освіти (11кл.) з терміном навчання 3 роки, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 223 «Медсестринство», спеціалізація «Сестринська справа», кваліфікація «Сестра медична». На основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на відділенні проводиться підготовка медичних сестер-бакалаврів на вечірній формі навчання з терміном навчання 2 роки 5 місяців та на денній формі - 1 рік.

   З 2002 року на відділенні проводиться підготовка медичних сестер-бакалаврів на вечірній формі навчання (спеціальність 6.120101 Сестринська справа). За цей час відбулося сім випусків і підготовлено 147 фахівців. Бакалаври сестринської справи — це медичні фахівці з базовою вищою освітою другого рівня акредитації.

   Сьогодні на відділенні навчається 300 студентів, з них 57 студентів-бакалаврів. Викладацький склад відділення — 40 осіб. Серед них три кандидати наук, 16 викладачів вищої категорії, 10 — викладачів першої категорії, 1 — старший викладач, 11 — викладачів-методистів та 2 відмінники освіти України.

   Якісна підготовка фахівців відділення сестринської справи орієнтована на чинні стандарти освіти, які за змістом і спрямованістю відповідають сучасним вимогам медичної галузі.

   Керівники лікувально-профілактичних установ, де працюють випускники коледжу, зазначають, що підготовка медичних сестер відповідає державним вимогам і стандартам, спеціалісти мають організаторські здібності, вміють приймати професійні рішення, самостійно розв’язувати виробничі, педагогічні, діагностичні, контролюючі і організаційні завдання, володіють комплексом знань з професійних дисциплін.

   Свідченням якісної фахової підготовки випускників відділення сестринської справи є зайняті призові місця на Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації «Ескулап». Зокрема, студенти-випускники спеціальності шість разів ставали призерами та переможцями Всеукраїнського конкурсу.

   За показниками результатів ліцензійного іспиту Крок М Сестринська справа студенти коледжу одні з кращих в Україні. Так, у 2008, 2010, 2011 роках за результатами ліцензійного іспиту випускники спеціальності посіли перше місце серед студентів 120 вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.

   Перспективою розвитку навчально-виховного процесу на відділенні є покращення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, спрямованого на підвищення професійної кваліфікації спеціалістів з питань організаційної, медичної та адміністративно-господарської роботи в спеціалізованих відділеннях педіатричного, терапевтичного, хірургічного профілю, а також в системі сімейної медицини.

 Відділення лікувальної справи

   Завідувач відділення Патракеєва Любов Ярославівна, викладач вищої категорії, методист.

   Відділення здійснює підготовку молодших медичних спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство, спеціалізація Лікувальна справа, кваліфікація - фельдшер. Ліцензований обсяг прийому – 60 осіб. Термін підготовки – 4 роки.

 Акушерсько-фармацевтичне відділення

  Завідувач відділення Андрощук Олена Володимирівнавикладач вищої категорії, методист, закінчила Львівський державний медичний інститут імені Данила Галицького, санітарно-гігієнічний факультет за спеціальністю - лікар - гігієніст-епідеміолог.

     Акушерсько-фармацевтичне відділення функціонує у Луцькому базовому медичному коледжі з 2018 року (до 2018 року підготовка спеціалістів здійснювалась на фельдшерсько-акушерському та лабораторно-фармацевтичному відділеннях). Готує сьогодні 165 спеціалістів за напрямом 22 Охорона здоров’я спеціальність 223 Медсестринство (спеціалізація Акушерська справа)  та спеціальність 226 Фармація Промислова фармація.