Відділення сестринської справи

   Завідувач відділення Савонік Людмила Василівна, викладач вищої категорії, закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа», кваліфікація - лікар. 

   Підготовка медичних сестер у Луцькому базовому медичному коледжі здійснюється з 1944 року. Газета «Радянська Волинь» 17 вересня 1944 року писала: «12 вересня в Луцьку відкрились курси медичних сестер. На курси прибули дівчата з усіх районів Волині. У цьому році курси підготують 35 медичних сестер». Перший випуск відбувся 28 червня 1947 року. За роки існування коледж підготував понад три тисячі медичних сестер для лікувально-профілактичних закладів Волині та інших областей.

   Відділення сестринської справи готує фахівців за напрямом 1201 Медицина зі спеціальності 5.12010102 Сестринська справа освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (кваліфікація: сестра медична).

   З 2002 року на відділенні проводиться підготовка медичних сестер-бакалаврів на вечірній формі навчання (спеціальність 6.120101 Сестринська справа). За цей час відбулося сім випусків і підготовлено 147 фахівців. Бакалаври сестринської справи — це медичні фахівці з базовою вищою освітою другого рівня акредитації.

   Сьогодні на відділенні навчається 300 студентів, з них 57 студентів-бакалаврів. Викладацький склад відділення — 40 осіб. Серед них три кандидати наук, 16 викладачів вищої категорії, 10 — викладачів першої категорії, 1 — старший викладач, 11 — викладачів-методистів та 2 відмінники освіти України.

   Якісна підготовка фахівців відділення сестринської справи орієнтована на чинні стандарти освіти, які за змістом і спрямованістю відповідають сучасним вимогам медичної галузі.

   Керівники лікувально-профілактичних установ, де працюють випускники коледжу, зазначають, що підготовка медичних сестер відповідає державним вимогам і стандартам, спеціалісти мають організаторські здібності, вміють приймати професійні рішення, самостійно розв’язувати виробничі, педагогічні, діагностичні, контролюючі і організаційні завдання, володіють комплексом знань з професійних дисциплін.

   Свідченням якісної фахової підготовки випускників відділення сестринської справи є зайняті призові місця на Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації «Ескулап». Зокрема, студенти-випускники спеціальності шість разів ставали призерами та переможцями Всеукраїнського конкурсу.

   За показниками результатів ліцензійного іспиту Крок М Сестринська справа студенти коледжу одні з кращих в Україні. Так, у 2008, 2010, 2011 роках за результатами ліцензійного іспиту випускники спеціальності посіли перше місце серед студентів 120 вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.

   Перспективою розвитку навчально-виховного процесу на відділенні є покращення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, спрямованого на підвищення професійної кваліфікації спеціалістів з питань організаційної, медичної та адміністративно-господарської роботи в спеціалізованих відділеннях педіатричного, терапевтичного, хірургічного профілю, а також в системі сімейної медицини.

 

Фельдшерсько-акушерське відділення

   Завідувач відділення Патракеєва Любов Ярославівна, викладач вищої категорії, методист.

   На відділенні навчається 294 студенти спеціальностей «Лікувальна справа» і «Акушерська справа».

 

Лабораторно-фармацевтичне відділення

Завідувач відділення Андрощук Олена Володимирівна,викладач вищої категорії, методист, закінчила Львівський державний медичний інститут імені Данила Галицького, санітарно-гігієнічний факультет за спеціальністю - лікар - гігієніст - епідеміолог.

   

   На відділенні навчається 274 студенти спеціальностей «Фармація» та «Технології медичної діагностики та лікування».