Оголошення Всі оголошення

КЗВО "Волинський медичний інститут" оголошує прийом студентів на 2020 — 2021 начальний рік за спеціальностями:

 на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.):

223 Медсестринство «Сестринська справа»  30 осіб (30 - за державним замовленням)

Кваліфікація — сестра медична; термін навчання — 4 роки.

223 Медсестринство «Лікувальна справа» — 60 осіб (60 - за державним замовленням)

Кваліфікація — фельдшер; термін навчання — 4 роки.

226 Фармація «Фармація» — 30 осіб (30 - за кошти фізичних і юридичних осіб)

Кваліфікація — фармацевт; термін навчання — 3 роки.

 

на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.):

223 Медсестринство «Сестринська справа» — 30 осіб (20 - за державним замовленням)

Кваліфікація — сестра медична; термін навчання — 3 роки.

223 Медсестринство «Акушерська справа» — 30 осіб (10 - за державним замовленням)

Кваліфікація — акушерка; термін навчання — 2р. 5м.

226 Фармація «Фармація» — 30 осіб (30 - за кошти фізичних і юридичних осіб)

Кваліфікація — фармацевт; термін навчання — 2 роки.

 

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста («Сестринська справа» ):

223 Медсестринство «Сестринська справа»  20 осіб (20 - за державним замовленням)

Кваліфікація — сестра медична  — бакалавр; термін навчання — 1 рік; денна форма навчання.

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Перелік документів, які необхідно подати до приймальної комісії  КЗВО "Волинський медичний інститут"

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії (заява отримується та заповнюється в приймальній комісії)

  Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

- документа, що посвідчує особу - паспорт (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2020 року);

- військово-облікових документів;

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу - паспорт (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2020 року);

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17- річного віку);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

- інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів;

- 2 конверти з марками.

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються та не розглядаються

Усі  копії  документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією КЗВО "Волинський медичний інститут" або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

  

 Основні терміни проведення вступної кампанії 2020 року

Етапи вступної кампанії

Строки

І. Вступ на основі базової загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів від вступників

30 червня 2020р.

Закінчення прийому документів від вступників

о 18.00 год. 13 липня 2020р.

Проведення вступних іспитів та співбесід

з 14 липня до 21 липня 2020р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця регіонального замовлення

не пізніше 12.00 год. 23 липня 2020р.

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця регіонального замовлення

до 12.00  год. 27 липня 2020р.

Зарахування вступників за регіональним замовленням

не пізніше 18.00  год. 29 липня 2020р.

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 31 липня 2020р.

Додаткове зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб

 не пізніше 31 серпня 2020р.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 06 серпня 2020р.

 

Етапи вступної кампанії

Строки

ІІ. Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

01 серпня 2020р.

Початок прийому заяв та документів від вступників

13 серпня 2020р.

Закінчення прийому заяв та документів від вступників, які вступають на основі співбесіди,  вступних іспитів

о 18.00 год. 22 серпня 2020р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 год. 1 вересня 2020р.

Проведення співбесіди

з 25 до 28 серпня 2020р.

Проведення вступних іспитів

з 23 до 29 серпня 2020р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця регіонального замовлення  за результатами співбесіди

не пізніше 12.00 год. 03 вересня 2020р.

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації,  до зарахування за результатами співбесіди на місця регіонального замовлення, а також подача письмових заяв про виключення з конкурсу на інші місця  регіонального замовлення

до 18.00 год. 04 вересня 2020р.

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування, на місця регіонального замовлення за результатами співбесіди

не пізніше 12.00 год. 07 вересня 2020р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у т.ч. за квотою -1)

не пізніше 12.00 год. 03 вересня 2020р.

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця регіонального замовлення

до 12.00 год. 07 вересня 2020р.

Зарахування вступників на навчання за регіональним замовленням

не пізніше 12.00 год. 13 вересня 2020р.

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 12.00 год. 19 вересня 2020р.

Додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2020р.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше ніж 21 вересня 2020р.

   

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Право на зарахування за співбесідою

до КЗВО "Волинський медичний інститут" мають:

– особи, з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– особи яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

 – особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

    

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

До  КЗВО "Волинський медичний інститут" зараховуються

за результатами вступних іспитів та/або ЗНО

(квота-1):

– особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у т.ч. ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

 – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

 – особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в ЗНО через неможливість створення особливих (спеціальних) умов;

 – особи, які мають захворювання або патологічний стан, зазначений в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

 

До уваги вступників!

Порядок роботи приймальної комісії:

  

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

 

 

 

 

з 09.00 до 17.00

 

  (обідня перерва з 13.00 до 14.00)

 Субота, неділя – вихідний день

 В період проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання приймальна комісія працює без вихідних з 09.00 до 18.00.

 

    

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2020!

Конкурсний бал для вступників на основі повної загальної середньої освіти розраховується, як сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та середнього бала документа про повну  загальну середню освіту.

Конкурсний бал для вступників на основі базової загальної середньої освіти розраховується, як сума балів вступника за кожен іспит та середнього бала документа про базову  загальну середню освіту.

Конкурсний бал для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обчислюється, як сума балів вступника за фахове випробування  та середнього бала документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

 

    

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 –     вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

–     вступники, які мають право на зарахування за квотою –1;

–     вступники, які мають право на першочергове зарахування;

–     вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 

Список вступників, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених  категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

–     за конкурсним балом від більшого до меншого;

–     за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній рівень від більшого до меншого;

–     за оцінкою ЗНО або вступних іспитів з першого конкурсного предмета від більшого до меншого (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу.

 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Консультативні телефонні лінії «Вступна кампанія 2019»

З 24  червня до 09 серпня 2019 року працює гаряча телефонна лінія Міністерства освіти і науки України та приймальня громадян щодо вступної кампанії 2019.

Стаціонарний номер: (044)-287-89-29.

Мобільний номер: 068-951-25-13

                                 050-550-54-11

                                 080-050-44-25.

 

    Вартість навчання студентів, що зараховуються до КЗВО "Волинський медичний інститут" за кошти фізичних та юридичних осіб у 2020 році

Спеціальність

Річна вартість навчання, грн.

Вартість за 1 семестр, грн.

Вартість навчання за 1 місяць, грн.

на основі базової загальної середньої освіти (9-ий клас)

226 Фармація, промислова фармація

 Фармація

21 830

10 915

2183

 

 

 

 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2020! 

 Право на переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб мають:

 

– діти загиблих: незалежно від балів;

– особи, які мають право, але не вступили за співбесідою, квотою - 1, особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 р., інваліди-чорнобильці, діти УБД, шахтарі та діти шахтарів (уточнення в Умовах та Правилах прийому);

– мешканці тимчасово окупованих територій та ВПО;

– діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей);

– черговики за рейтингом.

  

Основні терміни проведення вступної кампанії 2020 року

Вступ на основі  здобутого  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста «Сестринська справа»

Етапи вступної кампанії

Термін

1.

Початок прийому заяв та документів

13 серпня 2020р.

2.

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

22 серпня 2020р.

3.

Терміни проведення фахового випробування

з 25 серпня до

31 серпня 2020р.

4.

Термін оприлюднення рейтингового списку

не пізніше

12.00 години

1 вересня 2020р.

5.

Термін виконання вимог до зарахування вступниками

до 12.00 години

07 вересня 2020р.

6.

Зарахування вступників за регіональним замовленням

не пізніше

12.00 години

15 вересня 2020р.