Оголошення
  • 10 Липня 2019

    ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ

          vstup.lbmk@gmail.com

  • 01 Липня 2019

  • 27 Березня 2018

Всі оголошення

Луцький базовий медичний коледж

оголошує прийом студентів на 2019 — 2020 начальний рік за спеціальностями:

 

на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.):

223 Медсестринство «Сестринська справа»  30 осіб (30 - за державним замовленням)

Кваліфікація — сестра медична; термін навчання — 4 роки.

223 Медсестринство «Лікувальна справа» — 60 осіб (60 - за державним замовленням)

Кваліфікація — фельдшер; термін навчання — 4 роки.

226 Фармація «Фармація» — 30 осіб (30 - за кошти фізичних і юридичних осіб)

Кваліфікація — фармацевт; термін навчання — 3 роки.

 

на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.):

223 Медсестринство «Сестринська справа» — 30 осіб (20 - за державним замовленням)

Кваліфікація — сестра медична; термін навчання — 3 роки.

223 Медсестринство «Акушерська справа» — 30 осіб (10 - за державним замовленням)

Кваліфікація — акушерка; термін навчання — 2р. 5м.

226 Фармація «Фармація» — 30 осіб (30 - за кошти фізичних і юридичних осіб)

Кваліфікація — фармацевт; термін навчання — 2 роки.

 

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста («Сестринська справа» ):

223 Медсестринство «Сестринська справа»  20 осіб (20 - за державним замовленням)

Кваліфікація — сестра медична  — бакалавр; термін навчання — 1 рік; денна форма навчання.

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Перелік документів, які необхідно подати до приймальної комісії ЛБМК

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії  коледжу (заява отримується та заповнюється в приймальній комісії)

              Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

- документа, що посвідчує особу - паспорт (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року);

- військово-облікових документів;

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу - паспорт (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року);

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17- річного віку);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

- інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів;

- 2 конверти з марками.

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2017, 2018  та 2019 роках.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються та не розглядаються

Усі  копії  документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Луцького базового медичного коледжу або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі  повної  загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

- для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1 відповідно до Умов та Правил прийому;

- при наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

- у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;

- у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу освіти.

 

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн.

 

 Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви тільки в паперовій формі.

   

 Вступники для здобуття ступеня бакалавра  на основі освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання подають заяви тільки в паперовій формі.

 

 

 Основні терміни проведення вступної кампанії 2019 року

Етапи вступної кампанії

Строки

І. Вступ на основі базової загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів від вступників

01 липня 2019р.

Закінчення прийому документів від вступників

о 18.00 год. 13 липня 2019р.

Проведення вступних іспитів та співбесід

з 14 липня до 21 липня 2019р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця регіонального замовлення

не пізніше 12.00 год. 23 липня 2019р.

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця регіонального замовлення

до 12.00  год. 27 липня 2019р.

Зарахування вступників за регіональним замовленням

не пізніше 18.00  год. 29 липня 2019р.

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 01 серпня 2019р.

Додаткове зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб

 не пізніше 30 серпня 2019р.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 06 серпня 2019р.

 

   Основні терміни проведення вступної кампанії 2019 року

ІІ. Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

з 01 липня 2019р.

Початок прийому заяв та документів від вступників

10 липня 2019р.

Закінчення прийому заяв та документів від вступників, які вступають на основі співбесіди,  вступних іспитів

о 18.00 год. 22 липня 2019р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 год. 29 липня 2019р.

Проведення співбесіди

з 23 до 25 липня 2019р.

Проведення вступних іспитів

з 23 до 28 липня 2019р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця регіонального замовлення  за результатами співбесіди

не пізніше 12.00 год. 01 серпня 2019р.

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації,  до зарахування за результатами співбесіди на місця регіонального замовлення, а також подача письмових заяв про виключення з конкурсу на інші місця  регіонального замовлення

до 18.00 год. 03 серпня

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування, на місця регіонального замовлення за результатами співбесіди

не пізніше 12.00 год. 04 серпня 2019р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у т.ч. за квотою -1)

не пізніше 12.00 год. 01 серпня 2019р.

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця регіонального замовлення.

до 12.00 год. 05 серпня 2019р.

Зарахування вступників на навчання за регіональним замовленням

не пізніше 12.00 год. 06 серпня 2019р.

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 12.00 год. 16 серпня 2019р.

Додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2019р.

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Право на зарахування за співбесідою

до ЛБМК мають:

  – особи, з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 – яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;

 – особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

 

 ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

До  Луцького  базового медичного коледжу зараховуються

за результатами вступних іспитів та/або ЗНО (квота-1):

– особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у т.ч. ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

– особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в ЗНО через неможливість створення особливих (спеціальних) умов мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів 2019 року та/або ЗНО 2017, 2018 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором)

– особи, які в 2019 році не брали участь в основній та додатковій сесіях ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів), мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або ЗНО 2017 - 2019 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором);

– звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) з 01 грудня 2018 року включно;

– громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном  (тільки за результатами ЗНО);

 

До уваги вступників!

Порядок роботи приймальної комісії:

  

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

 

 

 

 

з 09.00 до 17.00

 

  (обідня перерва з 13.00 до 14.00)

 Субота, неділя – вихідний день

 В період проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання приймальна комісія працює без вихідних з 09.00 до 18.00.

 

    

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2019!

Конкурсний бал для вступників на основі повної загальної середньої освіти розраховується, як сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та середнього бала документа про повну  загальну середню освіту.

Конкурсний бал для вступників на основі базової загальної середньої освіти розраховується, як сума балів вступника за кожен іспит та середнього бала документа про базову  загальну середню освіту.

Конкурсний бал для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обчислюється, як сума балів вступника за фахове випробування  та середнього бала документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

 

    

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 –     вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

–     вступники, які мають право на зарахування за квотою –1;

–     вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 

Список вступників, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених  категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

–     за конкурсним балом від більшого до меншого;

–     за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній рівень від більшого до меншого;

–     за оцінкою ЗНО або вступних іспитів з першого конкурсного предмета від більшого до меншого (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу.

 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Консультативні телефонні лінії «Вступна кампанія 2019»

З 24  червня до 09 серпня 2019 року працює гаряча телефонна лінія Міністерства освіти і науки України та приймальня громадян щодо вступної кампанії 2019.

Стаціонарний номер: (044)-287-89-29.

Мобільний номер: 068-951-25-13

                                 050-550-54-11

                                 080-050-44-25.

 

    Вартість навчання студентів, що зараховуються до ЛБМК за кошти фізичних та юридичних осіб у 2019 році

Спеціальність

Річна вартість навчання, грн.

Вартість за 1 семестр, грн.

Вартість навчання за 1 місяць, грн.

на основі базової загальної середньої освіти (9-ий клас)

226 Фармація, промислова фармація

 Фармація

20 080

10 040

2008

на основі повної загальної середньої освіти (11-ий клас)

223 Медсестринство

Сестринська справа

22 286

11 143

2 228,60

223 Медсестринство

Акушерська справа

21 460

10 730

2 146

226 Фармація, промислова фармація

Фармація

20 126

10 063

 

 

2012,60

 

 

 

 

 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2019! 

Право на переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб мають:

– діти загиблих: незалежно від балів;

– особи, які мають право, але не вступили за співбесідою, квотою - 1, особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 р., інваліди-чорнобильці, діти УБД, шахтарі та діти шахтарів (уточнення в Умовах та Правилах прийому);

– мешканці тимчасово окупованих територій та ВПО;

– черговики за рейтингом.

Основні терміни проведення вступної кампанії 2019 року

Вступ на основі  здобутого  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста «Сестринська справа»

Етапи вступної кампанії

Термін

1.

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019р.

2.

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині 22 липня 2019р.

3.

Терміни проведення фахового випробування

з 23 липня до 30 липня 2019р.

4.

Термін оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2019р.

5.

Термін виконання вимог до зарахування вступниками

до 12.00 години 05 серпня 2019р.

6.

Зарахування вступників за регіональним замовленням

не пізніше 12.00 години

06 серпня 2019р.