Зарахування

Право на зарахування за квотами до ЛБМК мають:

- особи, яким відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та згідно з  переліком захворювань,  затвердженого наказом МОН та МОЗ України від 25.02.2008 № 124/95, надано право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

- особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року,

- особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України,

- особи, які брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Квоти встановлюються у межах десяти відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення. Зарахування в межах встановлених квот відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

Вступники, які не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

Право на першочергове зарахування  до ЛБМК мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;

- діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

- діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

- особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

- інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;

- шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

- члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

- випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

- вступники, які мають вищий середній бал документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту;

- вступники, які мають вищий середній бал документа (додатка до документа) про базову загальну середню освіту;

- вступники, які мають вищий бал з профільного предмету (за результатами вступних випробувань).

За результатами співбесіди зараховуються до  Луцького  базового медичного коледжу:

І. Особи, яким  Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право.

ІІ. Особи, яким надано статус інвалідів та інвалідів війни згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

ЛБМК оголошує рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 липня.

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу XІV Правил прийому до ЛБМК (подати оригінали документів) до 18.00 години 27 липня.

Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня.