Ліцензовані обсяги прийому

 

Луцький базовий медичний коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і бакалавр за першим та другим рівнями акредитації на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ № 458549 від 08.07.2014 року.

 

Підготовка молодших спеціалістів у галузі знань 1201 Медицина здійснюється за спеціальностями, які акредитовані за І рівнем:

5.12010101 Лікувальна справа

(сертифікат про акредитацію серії НД-І № 0382137, термін дії до 01.07.2027р.),

5.12010102 Сестринська справа

(сертифікат про акредитацію серії НД-І № 0382138, термін дії до 01.07.2027р.),

5.12010105 Акушерська справа

(сертифікат про акредитацію серії НД-І № 0382139, термін дії до 01.07.2027р.)

5.12010201 Лабораторна діагностика

(сертифікат про акредитацію серії НД-І № 0384057, термін дії до 01.07.2027р.) та 

у галузі знань 1202 Фармація зі спеціальності 5.12020101 Фармація (сертифікат про акредитацію серії НД-І № 0382140, термін дії до 01.07.2027р.).

Підготовка бакалаврів у галузі знань 1201 Медицина здійснюється за спеціальністю

6.120101 Сестринська справа, яка акредитована за ІІ рівнем (сертифікат про акредитацію серії НД-ІІ № 0376847, термін дії до 01.07.2025р).

 

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить 260 осіб, з них:

5.12010101 Лікувальна справа — 60 осіб,

5.12010102 Сестринська справа — 60 осіб,

5.12010105 Акушерська справа — 30 осіб,

5.12010201 Лабораторна діагностика — 30 осіб,

5.12020101 Фармація — 60 осіб,

6.120101 Сестринська справа — 20 осіб.