Оголошення Всі оголошення

Відділення сестринської справи

 

Завідувач відділення Струбіцька Наталія Юріївна, викладач вищої категорії, магістр медсестринства. 

  У 2008 р. у Луцькому базовому медичному коледжі отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Медицина» та кваліфікацію бакалавра сестринської справи. 

  У 2009 р. здобула кваліфікацією бакалавра, інженера-лаборанта в галузі біології та у 2011 р. - магістра біології за напрямом підготовки «Біологія» у Волинському національному університет імені Лесі Українки. 

  У 2015 р. - Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Сестринська справа» та кваліфікацію наукового співробітника (сестринська справа, акушерство)   

  З 2016 р. аспірант факультету фізичної культури, спорту та здоров'я кафедри здоров'я людини та фізичної реабілітації Східноєвропейського університету імені Лесі Українки.

  У коледжі працює викладачем основ медсестринства з 2008 року, на посаді завідувача відділення - з 2019 року.

  Підготовка медичних сестер у Луцькому базовому медичному коледжі здійснюється з 1944 року. Газета «Радянська Волинь» 17 вересня 1944 року писала: «12 вересня в Луцьку відкрились курси медичних сестер. На курси прибули дівчата з усіх районів Волині. У цьому році курси підготують 35 медичних сестер». Перший випуск відбувся 28 червня 1947 року. За роки існування коледж підготував понад три тисячі медичних сестер для лікувально-профілактичних закладів Волині та інших областей.

  Відділення сестринської справи здійснює підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти (9кл.) з терміном навчання 4 роки, повної загальної середньої освіти (11кл.) з терміном навчання 3 роки, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 223 «Медсестринство», спеціалізація «Сестринська справа», кваліфікація «Сестра медична». На основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на відділенні проводиться підготовка медичних сестер-бакалаврів на вечірній формі навчання з терміном навчання 2 роки 5 місяців та на денній формі - 1 рік.

  Якісна підготовка фахівців відділення сестринської справи орієнтована на чинні стандарти освіти, які за змістом спрямованістю відповідають сучасним вимогам медичної галузі. Навчання студентів спеціальності «Сестринська справа» здійснює висококваліфікований педагогічний колектив.

  Головним завданням у підготовці висококваліфікованих медичних сестер є формування професійних навичок і вмінь згідно з кваліфікаційною характеристикою, розширення та поглиблення знань, практичного засвоєння сучасного обладнання, набуття професійного досвіду. Для цього є спеціально обладнані навчальні кабінети на базах основних лікувально-профілактичних закладів м. Луцька та області.

         

  Свідченням якісної фахової підготовки випускників відділення сестринської справи є зайняті призові місця на Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації «Ескулап».

  Кожного року студенти успішно складають ліцензійний іспит Крок М та показують високі результати.

 

Навчальний рік

Кількість студентів

Показник коледжу

Національний показник

2014-2015

61

94,9

85,8

2015-2016

58

91,4

85,7

2016-2017

60

90,9

86,2

2017-2018

57

85,5

85,4

2018-2019

57

85,5

83,5

 

  У коледжі створено всі необхідні умови для підготовки грамотних, висококваліфікованих, конкуренто-спроможних медичних сестер. Після навчання на відділенні сестринської справи медичні сестри мають можливість продовжити ступеневу освіту в інститутах медсестринства, медичних академіях та здобути ступінь магістра.

  Між Луцьким базовим медичним коледжем, Волинським обласним та міським управлінням охорони здоров’я, лікувальними закладами області і міста налагоджені добрі ділові стосунки, що дозволяє максимально працевлаштувати випускників.