Оголошення
  • 10 Липня 2019

    ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ

          vstup.lbmk@gmail.com

  • 01 Липня 2019

  • 27 Березня 2018

Всі оголошення

Проведення акредитаційної експертизи спеціальностей 5.12010105 Акушерська справа, 5.12010101 Лікувальна справа, 5.12010102 Сестринська справа, 5.12020101 Фармація у Луцькому базовому медичному коледжі

      Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 09.02.2017р. №№161-А – 164-А «Про проведення акредитаційної експертизи» у Луцькому базовому медичному коледжі з 14.02.2017 року по 16.02.2017 року працювали експертні комісії з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа», 5.12010105 «Акушерська справа», 5.12010102 «Сестринська справа», 5.12020101 «Фармація»

Спеціальність 5.12010101 «Лікувальна справа»

Голова комісії:

Міщук Василь Григорович - доктор медичних  наук, професор, завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини),  фізичної реабілітації та спортивної медицини Івано-Франківського Національного  медичного університету

Член комісії:

Гут Тетяна Михайлівна - заступник директора з практичного навчання, викладач вищої категорії Кіровоградського медичного коледжу

Спеціальність 5.12010102 «Сестринська справа»

Голова комісії:

В’юн Валерій Васильович - кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячої хірургії та анестезіології Харківського національного медичного університету Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХННУ

Член комісії:

Веремійчик Галина Володимирівна - завідувач відділення «Лікувальна справа», викладач вищої категорії Лубенського медичного училища

Спеціальність 5.12010105 «Акушерська справа»

Голова комісії:

Чубучна Ірина Іванівна - кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини №2 Львівського національного медичного університету ім.Данила Галицького

Член комісії:

Лисецька Олена Федорівна - голова циклової комісії акушерства і хірургії, викладач вищої категорії, викладач-методист ВКНЗ «Дубенський медичний коледж» Рівненської обласної ради

Спеціальність 5.12020101 «Фармація»

Голова комісії:

Загричук Григорій Ярославович - кандидат хімічних наук, доцент кафедри загальної хімії Тернопіського державного медичного університету ім.І.Я.Горбачевського

Член комісії:

Пращур Лариса Григорівна - завідувач відділення «Фармація», викладач вищої категорії Шепетівського медичного училища

Висновки акредитаційної експертизи