Циклова комісія фармацевтичних і хімічних дисциплін

 

   Голова циклової комісії – Люшук Катерина Юріївна, викладач-методист, вищої категорії,  кандидат педагогічних наук.

Склад циклової комісії

основний склад:

Жижара Богдана Миколаївна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач фармацевтичної хімії

Комариця Марія Миколаївна

Спеціаліст, викладач організації економіки фармації

Люшук Катерина Юріївна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат педагогічних наук, викладач аналітичної, медичної хімії

Мельник Богдан Васильович

спеціаліст першої категорії, викладач технології ліків

Пилипчук Володимир Володимирович

Спеціаліст, кандидат медичних наук з фармакології, викладач фармакології

Радько Лариса Василівна

Спеціаліст першої категорії, викладач фармакогнозії

Ружицька Оксана Богданівна

Спеціаліст другої категорії, викладач фармакології

Рачек Олена Іванівна

Спеціаліст першої категорії, викладач основ медичного та фармацевтич-ного товарознавства

Семенюк Оксана Миколаївна

спеціаліст вищої категорії, викладач неорганічної, органічної, медичної хімії

 Викладачі, які належать до інших циклових комісій:

Кормош Наталія Миколаівна

спеціаліст вищої категорії, викладач ботаніки

Єршова Наталія Петрівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач основ менеджменту та маркетингу у фармації

Лаборанти, які забезпечують роботу циклової комісії:

Мельник Тетяна Ярославівна,

Шуляк Наталія Степанівна,

Козей Юлія Анатоліївна.

   Циклова комісія забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Лабораторна діагностика», «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Фармація».

   Викладачі спрямовують свою роботу на підготовку висококваліфікованих спеціалістів з достатнім рівнем знань і умінь, професійних навичок, необхідних у сучасних умовах розвитку медицини, широко впроваджують у навчальний процес інтерактивні форми навчання, використовують міждисциплінарну інтеграцію з метою більш глибокого й усвідомленого засвоєння знань.

На засіданнях циклової комісії розглядаються такі питання:

- Стан методичного та матеріального забезпечення кабінетів циклової комісії.

- Основні особливості механізмів адаптації студентів новонабраних груп.

- Диференційоване навчання студентів та робота викладачів циклової комісії з обдарованими студентами.

- Інтерактивні технології навчання при викладанні хімії.

- Новітні технології навчання у викладанні дисциплін циклу.

- Застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі на практичних заняттях з фармакогнозії.

- Роль методів самостійного набуття знань в організації пізнавальної діяльності студентів при вивченні фармакології.

- Технології формування навчально-дослідницьких умінь студентів.

- Вплив ігрової діяльності на розвиток особистості студента.

- Розвиток творчих здібностей майбутніх фахівців на спеціальності «Фармація».

- Форми і методи контролю знань при викладанні навчальної дисципліни

«Фармацевтична хімія».

- Методичні підходи щодо зниження напруженості адаптаційних процесів у студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі.

- Засади формування громадянської свідомості майбутніх фахівців на основі цінностей демократичного суспільства.

    

Щорічно циклова комісія фармацевтичних і хімічних дисциплін бере участь у місячниках циклових комісій, зокрема у таких заходах:

- Конкурси професійної майстерності «Кращий за фахом» серед студентів спеціальності «Фармація»

   Традиційно конкурс проходив у два етапи. 14 березня 2016р. за звання кращого на теоретичному етапі змагалося десять студентів ІІІ курсу. П’ять переможців: Пацкан Анастасія (Фм-32), Радько Тетяна (Фм-32), Середа Оксана (Фм-32), Пацюк Олеся (Фм-32), Надашкевич Ірина (Фм-31) пройшли у другий тур конкурсу. 16 березня у практичній частині конкурсу студенти демонстрували свої вміння і навички з основних фахових дисциплін: фармацевтичної хімії, фармакогнозії, фармакології, організації економіки фармації, технології ліків.  Переможцями стали: Радько Тетяна – І місце; Пацкан Анастасія – ІІ місце; Середа Оксана – ІІІ місце. Усім учасникам і переможцям конкурсу були вручені сертифікати, дипломи та пам’ятні подарунки.

Теоретична частина конкурсу

   

В лабораторії ТЛ

   

На фармхімії

На фармакогнозії

   Студентська науково-пошукова конференція «Хімія навколо нас» (28 березня 2014 року) для студентів І курсу спеціальностей «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Фармація» (Семенюк О.М., Люшук К.Ю.)

    

Семінарське заняття-круглий стіл з фармацевтичної хімії у групі Фм-32 (Жижара Б.М.)

Конкурс ерудитів «Цікава фармація» (турнір для студентів ІІІ курсу спеціальності Фармація (Радько Л.В.)

Відкрите практичне заняття з фармакології на тему: «Нестероїдні протизапальні лікарські засоби. Антигестамінні лікарські засоби»

    

Відповідно до вимог сьогодення розроблено  мультимедійні презентації з навчальних дисциплін :

- «Аналітична хімія», Люшук К.Ю., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

- «Неорганічна хімія», Семенюк О.М., спеціаліст вищої категорії.

- «Органічна хімія», Семенюк О.М., спеціаліст вищої категорії.

- «Фармакогнозія», Радько Л.В., спеціаліст першої категорії.

- «Технологія ліків», Мельник Б.В., спеціаліст першої категорії.

 Досвідчені викладачі циклової комісії активно працюють над створенням посібників і методичних рекомендацій для забезпечення навчального процесу.

 • Практикум з аналітичної хімії з теоретичною частиною для спеціальності Лабораторна діагностика (Люшук К.Ю.)
 • Практикум з аналітичної хімії з теоретичною частиною для спеціальності Фармація (Люшук К.Ю.)
 • Практикум з теоретичною частиною з неорганічної хімії для спеціальності Фармація (Семенюк О.М.)
 • Практикум з теоретичною частиною з органічної хімії для спеціальності Фармація (Семенюк О.М.)
 • Збірник задач по титриметрії для спеціальності Лабораторна діагностика і Фармація (Люшук К.Ю.)
 • Журнал для практичних занять, поза-аудиторної самостійної роботи по фармакогнозії (Радько Л.В.)
 • Навчально-методичні  рекомендації для студентів з фармакогностичної практики (Радько Л.В.)
 • Щоденник з виробничого навчання по заготівлі ЛРС (Радько Л.В.)

Гурткова робота

   Викладачі циклової комісії Радько Л.В., викладач фармакогнозії; Ружицька О.Б., викладач фармакології; Жижара Б.М., викладач фармацевтичної хімії керують науково-дослідницькою роботою студентів у секції «Фармацевтичних дисциплін». Науково-дослідницькі роботи студентів секції постійно представляють коледж на науково-практичних конференціях:

 • на І Міжнародній науково-практичній конференції «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика» (14 квітня 2016 р.) Радько Т. (Фм-32) представляла роботу «Профілактично-лікувальні травяні чаї та збори в здоровому харчуванні людини»
 • на ХХ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених у Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського (25-27 квітня 2016 р.) Радько Т. (Фм-32) представляла роботу «Використання трав’яних чаїв та зборів у харчуванні людини»

   Гуртківці фармакогностичного гуртка ведуть велику роботу для потреб воїнів АТО: виготовляють ранозагоювальні мазі, збирають рослинну сировину і виготовляють вітамінні та загальнозміцнюючі чаї.

    

Результати пошукової роботи (втрачені рецепти трав’яних чаїв) були представлені на науковому пікніку.

    

   Викладачі циклової комісії з метою підвищення фахового рівня займаються науковою роботою. Показником ефективності такої роботи є їх участь у науково-практичних конференціях, публікації у наукових і фахових виданнях, зокрема:

 • 12 квітня 2013р XІ Міжнародна науково–практична конференція «Актуальні проблеми розвитку суспільства» у Волинському інституті ім. В.Липинського МАУП Участь брала К.Ю. Люшук з доповіддю «Мультимедійна презентація як засіб оптимізації навчального процессу»)
 • 31 травня-7 липня 2013р в м. Варна ІX Міжнародній конференції «Стратегия качества в промышленности и образовании» Заочну участь брали Люшук К.Ю. «Технології екологічного виховання на заняттях хімії», Семенюк О.М. «Використання комп’ютерних технологій в процесі вивчення хімії».
 • 17-19.10.13 р. в Житомирському інституті медсестринства відбувалася науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи». Участь брала Люшук К.Ю. з доповіддю «Міждисциплінарні та інтегровані зв’язки при викладанні хімії»
 • 16 березня 2016 р. у Вінницькому медичному коледжі ім. Д.К.Заболотного проходила Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання теоретичної, практичної та експериментальної фармації». У збірнику конференції надрукована стаття Люшук К.Ю., Семенюк О.М. «Особливості викладання хімічних дисциплін при підготовці фармацевтів»
 • 24 березня 2016 р. в Житомирському базовому фармацевтичному коледжі ім. Г.С.Протасевича проходила І Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти». У збірнику конференції надрукована стаття використання інноваційних технологій при вивченні теми «Елементи IV-а групи» студентами спеціальності «Фармація» Семенюк О. М., та «Запровадження інноваційних технологій навчання викладачами циклової комісії хімічних і фармацевтичних дисциплін» Люшук К.Ю.
 • 15 квітня 2016 року в Житомирському базовому фармацевтичному коледжі ім. Г.С.Протасевича проходила Всеукраїнська нарада-семінар «Актуальні питання підготовки і післядипломної освіти фармацевтів». Учасниками її були Люшук К.Ю., Ружицька О.Б.