Оголошення Всі оголошення

Циклова комісія хімічних і фармацевтичних дисциплін

 

   Голова циклової комісії – Люшук Катерина Юріївна, викладач-методист, вищої категорії,  кандидат педагогічних наук.

Склад циклової комісії

основний склад:

Жижара Богдана Миколаївна

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач фармацевтичної хімії

Комариця Марія Миколаївна

Спеціаліст другої категорії, викладач фармакології та основ медичного і фармацевтичного товарознавства

Люшук Катерина Юріївна

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат педагогічних наук, викладач аналітичної, медичної хімії, хімії

Мельник Богдан Васильович

спеціаліст першої категорії, викладач технології ліків

Пархомчук Алла Валентинівна

Спеціаліст першої категорії, викладач організації та економіки фармації

Радько Лариса Василівна

Спеціаліст першої категорії, викладач фармакогнозії

Ружицька Оксана Богданівна

Спеціаліст другої категорії, викладач фармакології

Семенюк Оксана Миколаївна

Спеціаліст вищої категорії, викладач неорганічної, органічної, медичної хімії, хімії

Шуляк Наталія Степанівна 

Спеціаліст другої категорії, викладач фармакології та технології ліків

 

Викладачі, які належать до інших циклових комісій:

Кормош Наталія Миколаівна

спеціаліст вищої категорії, викладач ботаніки

Рачек Олена Іванівна

спеціаліст першої категорії, викладач, викладач основ менеджменту та маркетингу у фармації

 

 

Лаборанти, які забезпечують роботу циклової комісії:

Мельник Тетяна Ярославівна,

Козей Юлія Анатоліївна.

   Циклова комісія забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Фармація».

   Викладачі спрямовують свою роботу на підготовку висококваліфікованих спеціалістів з достатнім рівнем знань і умінь, професійних навичок, необхідних у сучасних умовах розвитку медицини, широко впроваджують у навчальний процес інтерактивні форми навчання, використовують міждисциплінарну інтеграцію з метою більш глибокого й усвідомленого засвоєння знань.

   На засіданнях циклової комісії розглядаються такі питання:

- Стан методичного та матеріального забезпечення кабінетів циклової комісії.

- Основні особливості механізмів адаптації студентів новонабраних груп.

- Диференційоване навчання студентів та робота викладачів циклової комісії з обдарованими студентами.

- Інтерактивні технології навчання при викладанні хімії.

- Новітні технології навчання у викладанні дисциплін циклу.

- Застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі на практичних заняттях з фармакогнозії.

- Роль методів самостійного набуття знань в організації пізнавальної діяльності студентів при вивченні фармакології.

- Технології формування навчально-дослідницьких умінь студентів.

- Вплив ігрової діяльності на розвиток особистості студента.

- Розвиток творчих здібностей майбутніх фахівців на спеціальності «Фармація».

- Форми і методи контролю знань при викладанні навчальної дисципліни «Фармацевтична хімія».

- Методичні підходи щодо зниження напруженості адаптаційних процесів у студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі.

- Засади формування громадянської свідомості майбутніх фахівців на основі цінностей демократичного суспільства.

   

Щорічно циклова комісія фармацевтичних і хімічних дисциплін бере участь у місячниках циклових комісій, зокрема у таких заходах:

- Конкурси професійної майстерності «Кращий за фахом» серед студентів спеціальності «Фармація»

   Конкурс «Кращий за фахом» на спеціальності «Фармація» пройшов у коледжі. Конкурс проходив у два етапи. 16 січня за звання кращого на теоретичному етапі змагалося двадцять студентів ІІІ курсу. П’ять переможців: Носуліч Анастасія (Фм-31), Мацьоха Олеся (Фм-32), Троць Анна (Фм-31), Перун Христина (Фм-31), Сидорчук Анна (Фм-31) пройшли у другий тур конкурсу. 23 січня у практичній частині конкурсу студенти демонстрували свої вміння і навички з основних фахових дисциплін: фармацевтичної хімії, фармакогнозії, фармакології, організації економіки фармації, технології ліків.  Переможцями стали: Троць Анна – І місце; Мацьоха Олеся – ІІ місце; Носуліч Анастасія – ІІІ місце. Усім учасникам практичного етапу конкурсу і переможцям були вручені сертифікати та пам’ятні подарунки.

Конкурс “Кращий за фахом”

- Студентська науково-пошукова конференція «Хімія навколо нас» для студентів І курсу спеціальностей «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Фармація» (Семенюк О.М., Люшук К.Ю.)

    

- Семінарське заняття-круглий стіл з фармацевтичної хімії у групі Фм-32 (Жижара Б.М.)

- Відкрите практичне заняття з фармакології на тему: «Нестероїдні протизапальні лікарські засоби. Антигестамінні лікарські засоби»

    

Традиційним щороку є святкування Дня фармацевта і тижня спеціальності.

Дні Фармації

 

Відповідно до вимог сьогодення розроблено  мультимедійні презентації з навчальних дисциплін :

- «Аналітична хімія», Люшук К.Ю., кпн, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

- «Неорганічна хімія», Семенюк О.М., спеціаліст вищої категорії.

- «Органічна хімія», Семенюк О.М., спеціаліст вищої категорії.

- «Фармакогнозія», Радько Л.В., спеціаліст першої категорії.

- «Технологія ліків», Мельник Б.В., спеціаліст першої категорії.

Досвідчені викладачі циклової комісії активно працюють над створенням посібників і методичних рекомендацій для забезпечення навчального процесу.

 • Практикум з аналітичної хімії з теоретичною частиною для спеціальності Лабораторна діагностика (Люшук К.Ю.)
 • Практикум з аналітичної хімії з теоретичною частиною для спеціальності Фармація (Люшук К.Ю.)
 • Практикум з теоретичною частиною з неорганічної хімії для спеціальності Фармація (Семенюк О.М.)
 • Практикум з теоретичною частиною з органічної хімії для спеціальності Фармація (Семенюк О.М.)
 • Збірник задач по титриметрії для спеціальності Лабораторна діагностика і Фармація (Люшук К.Ю.)
 • Журнал для практичних занять, поза-аудиторної самостійної роботи по фармакогнозії (Радько Л.В.)
 • Навчально-методичні  рекомендації для студентів з фармакогностичної практики (Радько Л.В.)
 • Щоденник з виробничого навчання по заготівлі ЛРС (Радько Л.В.)

 

Гурткова робота

   Викладачі циклової комісії Радько Л.В., викладач фармакогнозії; Ружицька О.Б., викладач фармакології; Жижара Б.М., викладач фармацевтичної хімії керують науково-дослідницькою роботою студентів у секції «Фармацевтичних дисциплін». Науково-дослідницькі роботи студентів секції постійно представляють коледж на науково-практичних конференціях:

 • на І Міжнародній науково-практичній конференції «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика» (14 квітня 2016 р.) Радько Т. (Фм-32) представляла роботу «Профілактично-лікувальні травяні чаї та збори в здоровому харчуванні людини»
 • на ХХ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених у Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського (25-27 квітня 2016 р.) Радько Т. (Фм-32) представляла роботу «Використання трав’яних чаїв та зборів у харчуванні людини»

   Гуртківці фармакогностичного гуртка ведуть велику роботу для потреб воїнів АТО: виготовляють ранозагоювальні мазі, збирають рослинну сировину і виготовляють вітамінні та загальнозміцнюючі чаї.

    

Результати пошукової роботи (втрачені рецепти трав’яних чаїв) були представлені на науковому пікніку.

    

   Викладачі циклової комісії з метою підвищення фахового рівня займаються науковою роботою. Показником ефективності такої роботи є їх участь у науково-практичних конференціях, публікації у наукових і фахових виданнях, зокрема:

 • 12 квітня 2013р XІ Міжнародна науково–практична конференція «Актуальні проблеми розвитку суспільства» у Волинському інституті ім. В.Липинського МАУП Участь брала К.Ю. Люшук з доповіддю «Мультимедійна презентація як засіб оптимізації навчального процессу»)
 • 31 травня-7 липня 2013р в м. Варна ІX Міжнародній конференції «Стратегия качества в промышленности и образовании» Заочну участь брали Люшук К.Ю. «Технології екологічного виховання на заняттях хімії», Семенюк О.М. «Використання комп’ютерних технологій в процесі вивчення хімії».
 • 17-19.10.13 р. в Житомирському інституті медсестринства відбувалася науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи». Участь брала Люшук К.Ю. з доповіддю «Міждисциплінарні та інтегровані зв’язки при викладанні хімії»
 • 16 березня 2016 р. у Вінницькому медичному коледжі ім. Д.К.Заболотного проходила Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання теоретичної, практичної та експериментальної фармації». У збірнику конференції надрукована стаття Люшук К.Ю., Семенюк О.М. «Особливості викладання хімічних дисциплін при підготовці фармацевтів»
 • 24 березня 2016 р. в Житомирському базовому фармацевтичному коледжі ім. Г.С.Протасевича проходила І Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти». У збірнику конференції надрукована стаття використання інноваційних технологій при вивченні теми «Елементи IV-а групи» студентами спеціальності «Фармація» Семенюк О. М., та «Запровадження інноваційних технологій навчання викладачами циклової комісії хімічних і фармацевтичних дисциплін» Люшук К.Ю.
 • 15 квітня 2016 року в Житомирському базовому фармацевтичному коледжі ім. Г.С.Протасевича проходила Всеукраїнська нарада-семінар «Актуальні питання підготовки і післядипломної освіти фармацевтів». Учасниками її були Люшук К.Ю., Ружицька О.Б.

Портфоліо Викладачів:

Жижара Богдана Миколаївна

Пархомчук Алла Валентинівна

Шуляк Наталія Степанівна