Оголошення Всі оголошення

Циклова комісія іноземних мов

      

Голова предметної (циклової) комісії – Гальчун Наталія Петрівна, викладач іноземних мов, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Предметна (циклова) комісія іноземних мов забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Фармація».

Основним завданням методичної і педагогічної діяльності предметної (циклової) комісії є вдосконалення форм і методів викладання іноземних мов у медичному коледжі, пошук і запровадження у навчальний процес інноваційних підходів з метою підвищення рівня знань студентів.

   Склад предметної (циклової) комісії:

Гальчун Наталія Петрівна – голова, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;

Вознюк Тетяна Володимирівна - викладач вищої кваліфікаційної категорії;

Шукалович Галина Олексіївна - викладач вищої кваліфікаційної категорії;

Шустер Людмила Анатоліївна - викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;

Пастрик Тетяна Володимирівна – кандидат психологічних наук , викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист.

На засіданнях предметної (циклової) комісії розглядаються, зокрема, такі питання:

Застосування інформаційних технологій навчання у професійній діяльності викладача іноземних мов.

Система оцінювання якості знань студентів з іноземної мови.

Зміст професійної культури викладача.

Використання віртуальних навчальних програм на заняттях з латинської мови у медичних навчальних закладах

Формування професійної мовленнєвої компетентності студентів немовних спеціальностей за допомогою аудіювання.

Застосування інформаційних технологій навчання при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням.

Особливості використання аудіовізуальних матеріалів у процесі формування комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей.

Інтеграційний підхід у вивченні латинської мови.

Етична компетентність сучасного викладача іноземної мови

Організація самостійної роботи з іноземної мови з використанням комп’ютерних технологій

Методичне забезпечення поточного контролю знань студентів на заняттях з англійської мови

 

  З метою підвищення фахового рівня викладачі предметної (циклової) комісії займаються науковою роботою. Показником ефективності такої роботи є  участь у науково-практичних конференціях, публікації в наукових і фахових виданнях, зокрема:

- Н.П.Гальчун. «Розвиток фахового рівня викладачів іноземної мови у процесі професійної реалізації». VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, науки та самореалізації особистості», березень 2016 р., Луцьк;

- Г.О.Шукалович. «Роль мотивації  в процесі навчальної діяльності студентів-медиків». VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, науки та самореалізації особистості», березень 2016 р., Луцьк;

- Вознюк Т.В. «Аспекти перекладу англійських медичних метафоричних термінів на українську мову», тези у Збірнику доповідей І Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції, Полтава, грудень 2016 р.;

- Шукалович Г.О. «Особливості перекладу німецьких медичних термінів», ІІ міжнародна молодіжна науково-практична інтернет-конференція «Наука і молодь в XXI сторіччі»,ПУЕТ, Полтава, 2016.

- Шустер Л.А. Рецензію на підручник Є.М.Шевченка «Латинська мова і основи медичної термінології», 2016;

- Гальчун Н.П. «Застосування психологічно-коригуючих тренінгів у діяльності керівника групи», X Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості», Луцьк, 29-30 березня 2018 р.

- Вознюк Т.В. «Використання дидактичних ігор на заняттях з іноземної мови у медичних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації», журнал «Технікуми і коледжі», вересень 2019.

    Викладачі предметної (циклової) комісії виявляють високий рівень професіоналізму, володіють ефективними методами та сучасними формами організації навчального процесу, застосовують інформаційно-комунікаційні технології з використанням мультимедійних засобів навчання, постійно вдосконалюють свій професійний рівень. Створили банк відеофільмів та мультимедійних презентацій.

      Відповідно до вимог сьогодення з використанням інноваційних технологій викладачами предметної (циклової) комісії проведені відкриті заняття:

- Шукалович Г.О. Відкрите засідання гуртка німецької мови « Класики німецької літератури: Генріх Гейне, Йоган Вольфганг фон Гете, Фридріх Шіллер», 26 лютого 2016 р.;

- Вознюк Т.В., Гальчун Н.П. Інтегрований відкритий виховний захід з англійської мови «Сміх - найкращі ліки», 15 грудня 2017 р.;

- Вознюк Т.В. Англійська мова за професійним спрямуванням «Легені. Особливості перекладу незалежного дієприкметникового комплексу», 9 лютого 2019 р.;

- Вознюк Т.В.Англійська мова за професійним спрямуванням «Людське тіло та його структура. Органи та системи органів. Неособові форми дієслова»,  14 березня 2019р.

  Викладачі предметної (циклової) комісії іноземних мов активно працюють над створенням навчальних посібників, словників, дидактичних матеріалів. Особливо слід відзначити їх плідну роботу над методичним забезпеченням самостійної роботи студентів із  дисциплін циклу. Серед останніх напрацювань:

-  Рецептура та клінічна термінологія (Шустер Л.А., викладач вищої категорії, викладач-методист)

- Посібник для удосконалення практичних навичок з латинської мови (Шустер Л.А., викладач вищої категорії, викладач-методист)

- Посібник з фармацевтичної термінології (Шустер Л.А., викладач вищої категорії, викладач-методист)

- Збірник тестових завдань з латинської мови (Шустер Л.А., викладач вищої категорії, викладач-методист)

- Збірник матеріалів для контролю знань студентів з англійської мови (за професійним спрямуванням)  спеціальності 226 Фармація Промислова фармація (Гальчун Н.П., викладач вищої категорії, викладач-методист)

- Навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації «Англійська мова для студентів-медиків» (Шукалович Г,О., викладач вищої категорії)

- Ідіоми в медичній англійській мові (Вознюк Т.В., викладач вищої категорії)

- Прислів’я та приказки в медичній англійській мові (Вознюк Т.В., викладач вищої категорії)

- Англійські скоромовки та рисівки для фонетичної зарядки з англійської мови ( Вознюк Т.В., викладач вищої категорії)

- Тести для контролю знань студентів з англійської мови (граматика) (Вознюк Т.В., викладач вищої категорії)

- Навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації «Німецька мова для студентів-медиків» (Шукалович Г,О., викладач вищої категорії)

- Тексти та завдання для аудіювання з англійської мови для медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (Гальчун Н.П,. викладач вищої категорії, викладач-методист).

 Викладачі предметної (циклової) комісії залучають студентів до  роботи в гуртках лінгвістичної секціЇ студентського наукового товариства, зокрема, плідно працюють гуртки англійської і німецької мов.

 Ляшевич Т.В очолює гурток англійської мови, активно керує науково-пошуковою роботою студентів. Серед досягнень слід зазначити такі роботи:

- Дзьордзь О. «Особливості перекладу термінологічної лексики на прикладі текстів медичного спрямування», І Міжнародна науково-практична конференція «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика», Луцький педагогічний коледж, квітень 2016 р.;

- Близнюк А. «Безпека життя та охорона здоров’я – головні завдання сучасного суспільства», регіональна студентська науково-практична конференція, ЛБМК, червень 2018 р.;

- Власюк А. «Особливості перекладу англійських медичних скорочень українською мовою», міжнародна студентська наукова конференція «Молодь - стратегічний потенціал розбудови національної економіки України»,  Коледж сучасних технологій і бізнесу ВНУ ім. Лесі Українки, березень 2019 р.

   Протягом ряду років Шукалович Г.О. очолює гурток німецької мови, також плідно працює зі студентами у сфері наукових пошуків. Їх спільна праця стала також результативною, а саме:

- Вавдіюк Г. «Морфологічні та семантичні особливості епонімів у німецькій медичній термінології», Студентська науково-практична конференція за підсумками роботи наукового товариства Луцького базового медичного коледжу, ЛБМК, травень 2017 р;

- Вавдіюк Г. «Морфологічні та семантичні особливості епонімів у німецькій медичній термінології», Регіональна студентська науково-практична конференція «Безпека життя та охорони здоров’я – головні завдання сучасного суспільства», ЛБМК, травень 2017 р.;

- Філюк В. «Структурні та граматичні особливості інструкцій до лікарських препаратів», ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Волинська весна: перші паростки науки», березень 2018;

- Філюк В. «Структурні та граматичні особливості інструкцій до лікарських препаратів», Регіональна студентська науково-практична конференція «Безпека життя та охорони здоров’я – головні завдання сучасного суспільства», ЛБМК, червень 2018 р..

      Викладачі предметної (циклової) комісії іноземних мов провели з 12 по 16 грудня 2016 р.  тиждень англійської мови в рамках Всеукраїнського тижня англійської мови за таким планом:

  Предметна (циклова) комісія іноземних мов успішно працює над збагаченням форм роботи завдяки активному творчому пошуку усіх її членів, мудрому наставництву, взаємодопомозі, що сприяє зростанню педагогічної майстерності і впливає на якість навчально-виховного процесу.

Портфоліо викладачів:

Гальчун Наталія Петрівна

Вознюк Тетяна Володимирівна

Матеріали викладачів:

Шукалович Галина Олексіївна (Midwifery Independent Work)

Вознюк Тетяна Володимирівна

Гальчун Наталія Петрівна

   Pharmacy Independent Work (11 Grade)

   PA Independent Work

   Pharmacy Independent Work (9 Grade)