Оголошення
  • 10 Липня 2019

    ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ

          vstup.lbmk@gmail.com

  • 01 Липня 2019

  • 27 Березня 2018

Всі оголошення

Предметна (циклова) комісія санітарно-гігієнічних дисциплін

  

   Голова предметної (циклової) комісії  - Кормош Наталія Миколаївна, кваліфікаційна категорія  «спеціаліст вищої категорії».

     

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Склад предметної (циклової) комісії

Основний склад:  

Андрощук Олена Володимирівна

викладач основ гігієни, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист   

Барна Лариса Йосипівна

викладач мікробіології, охорони праці та охорони праці в галузі, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Кормош Наталія Миколаївна

викладач мікробіології та техніки лабораторних робіт, спеціаліст вищої категорії

Савчук Ольга Михайлівна

викладач біологічної хімії, техніки лабораторних робіт, охорони праці та охорони праці в галузі, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

 Викладачі, які належать до інших предмених (циклових) комісій:

Федонюк Наталія Ростиславівна

 викладач епідеміології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист  

 Лаборанти, які забезпечують роботу циклової комісії:

Романюк Діана Василівна,

Ксюк Ніна Олександрівна.

   Предметна  (циклова) комісія забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста зі спеціальностей «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Фармація».

   Викладачі спрямовують свою роботу на підготовку висококваліфікованих спеціалістів із достатнім рівнем знань і умінь, професійних навичок, необхідних у сучасних умовах розвитку медицини, широко впроваджують у навчальний процес інтерактивні форми навчання, використовують міждисциплінарну інтеграцію з метою більш глибокого й усвідомленого засвоєння знань.

 

На засіданнях предметної (циклової) комісії розглядаються такі питання:

- Стан методичного та матеріального забезпечення кабінетів предметної (циклової) комісії

 - Особливості адаптації студентів новонабраних груп до умов навчання в коледжі

- Диференційоване навчання студентів та робота викладачів предметної (циклово)ї комісії з обдарованими студентами

- Інтерактивні технології навчання при викладанні епідеміології

- Новітні технології навчання у викладанні дисциплін циклу

- Застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі на практичних заняттях з мікробіології, біохімії, техніки лабораторних робіт

- Роль методів самостійного набуття знань в організації пізнавальної діяльності студентів при вивченні мікробіології

- Технології формування навчально-дослідницьких умінь студентів

- Вплив ігрової діяльності на розвиток особистості студента

- Форми і методи контролю знань при викладанні навчальної дисципліни

«Мікробіологія»

- Методичні підходи щодо зниження напруженості адаптаційних процесів у студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі

- Засади формування громадянської свідомості майбутніх фахівців на основі цінностей демократичного суспільства.

   Викладачами предметної (циклової) комісії проводяться відкриті заняття, семінари, скринінгові дослідження, круглі столи з метою обміну досвідом та підвищення професійного рівня педагогічних працівників, зокрема:

- Практичне заняття з мікробіології на тему  «Будова мікроскопа, робота з імерсійною системою», Кормош Н. М., викладач мікробіології.

 

-  День профілактики цукрового діабету, викладачі циклової комісії Андрощук О.В., Барна Л.Й., Бойко Т.І. Савчук О.М.

- Конкурс санітарних бюлетенів «Раціональне харчування – запорука здоров’я», Савчук О.М., викладач біологічної хімії.

-  Скринінгове дослідження рівня глюкози в периферичній крові, Савчук О.М., викладач  біологічної хімії.

-   Круглий стіл на тему «ВІЛ-інфекція/СНІД-загроза  існуванню людства. Статистичні дані. Сучасні  методи лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції»  (запрошено завідувача лабораторії  ВІЛ-діагностики обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Кінах А.А.) », Кормош Н.М., викладач мікробіології.

-   Експрес діагностика ВІЛ-інфекції мобільною амбулаторією  Волинського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом та благодійного фонду «Шанс», Савчук О.М., викладач біологічної хімії.

 -  Круглий стіл на тему « Ефективність використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін санітарно-гігієнічного циклу», Кормош Н.М., викладач мікробіології.

  

У цикловій комісії належна увага приділяється ознайомленню з новинками методичної та навчальної літератури

   

Відповідно до вимог сьогодення розроблено  мультимедійні презентації з навчальних дисциплін :

-  «Мікробіологія», Кормош Н.М., спеціаліст вищої категорії, завідувач предменої (циклово)ї комісії санітарно-гігієнічних дисциплін.

-  «Мікробіологія з основами імунології  та  технікою мікробіологічних досліджень», Барна Л.Й., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

-  «Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень», Андрощук О.В., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

-  «Біологічна хімія з біохімічними методами досліджень», Савчук О.М., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

-  «Клінічні лабораторні дослідження», «Основи охорони праці та охорона праці в галузі», Бойко Т.І., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

-  «Основи  екології і профілактичної медицини», Петриченко Б.Д., викладач-спеціаліст.

 Досвідчені викладачі предменої (циклової) комісії активно працюють над створенням навчальних підручників і посібників.

      Так, у 2010 році у видавництві «Медицина» вийшов підручник з навчальної дисципліни «Клінічні лабораторні дослідження» Т.І.Бойко, який був перероблений, доповнений та перевиданий у 2015 році як підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I-III рівнів акредитації, затверджений МОЗ України як основна література в підготовці спеціалістів «Лабораторної діагностики» з дисципліни «Клінічні лабораторні дослідження».

 У 2010 році розроблено посібник «Ботаніка» для спеціальності «Фармація», який був доповнений у 2015 році, автор Кормош Н.М.

  

          У 2015 році розроблено посібник з мікробіології «Бактеріологія» для студентів ІІ курсу спеціальності «Акушерська справа», «Лікувальна справа», «Фармація», автор Кормош Н.М.

  Викладачі циклової комісії: Бойко Т.І., викладач клінічних лабораторних досліджень; Андрощук О.В., викладач гігієни; Барна Л.Й., викладач мікробіології; Савчук О.М., викладач біологічної хімії керують науково-дослідницькою роботою студентів у секції «Сучасні методи лабораторної діагностики».

  Науково-дослідницькі роботи студентів секції постійно представляють коледж на науково-практичних конференціях різних рівнів (міжнародних, всеукраїнських, обласних, регіональних).

  Викладачі циклової комісії з метою підвищення фахового рівня займаються науковою роботою. Показником ефективності такої роботи є їх участь у науково-практичних конференціях, публікації у наукових і фахових виданнях, зокрема:

- «Особливості формування екологічної свідомості щодо вирішення проблем з твердими побутовими відходами в місті Луцьку»./ «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді». Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 березня 2014 р. – Чернівці, Інститут післядипломної педагогічної освіти  Чернівецької області, 2014, Андрощук О.В;

- «Проблеми створення і гарантованості безпечних умов праці на підприємствах області», конференція, організована Федерацією профспілок Волинської області спільно з територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Волинській області 19 грудня 2014, Андрощук О.В.

  Свідченням професіоналізму викладачів предметної (циклової) комісії є зайняті призові місця на Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності студентами-випускниками спеціальності «Лабораторна діагностика».