Циклова комісія санітарно-гігієнічних дисциплін

  

   Голова циклової комісії - Кормош Наталія Миколаївна, спеціаліст вищої категорії.

     

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Склад предменої (циклової) комісії

Основний склад:  

Андрощук Олена Володимирівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач навчальної дисципліни «Гігієна з основами екології»  

Барна Лариса Йосипівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач навчальної дисципліни «Мікробіологія»

Бойко Тетяна Іванівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач навчальн- их дисциплін «Клінічні лабораторні дослідження», « Основи охорони праці та охорона праці в галузі»

Кормош Наталія Миколаївна

спеціаліст вищої категорії, викладач навчальних дисциплін «Мікробіологія», «Ботаніка» та «Техніка лабораторних робіт»

Петриченко Богдан Дмитрович

викладач-спеціаліст, викладач навчальних дисциплін «Основи екології та профілактичної медицини», «Соціальна медицина і організація охорони здоров᾽я»

Савчук Ольга Михайлівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач навчальних дисцплін «Біологічна хімія» та «Техніка лабораторних робіт»

 

 Викладачі, які належать до інших предмених (циклових) комісій:

Вітріченко Олена Євгеніївна

кандидат біологічних наук, викладач навчальної дисципліни «Гістологія»

Комариця Марія Миколаївна

спеціаліст, викладач навчальної дисциплін «Основи охорони праці та охорона праці в галузі»

Струбіцька Наталія Юріївна

спеціаліст першої категорії, викладач навчальної дисципліни «Основи охорони праці та охорона праці в галузі»

Федонюк Наталія Ростиславівна

спеціаліст вищої категорії, викладач навчальної дисципліни «Епідеміологія»

Шумська Віра Петрівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач навчальної дисципліни «Основи охорони праці та охорона праці в галузі»  

 

 Лаборанти, які забезпечують роботу циклової комісії:

Грановська Олена Лаврентіївна

Кибиш Яна Валеріївна,

Ксюк Ніна Олександрівна.

      Предметна (циклова) комісія забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Лабораторна діагностика», «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Фармація».

    Викладачі спрямовують свою роботу на підготовку висококваліфікованих спеціалістів із достатнім рівнем знань і умінь, професійних навичок, необхідних у сучасних умовах розвитку медицини, широко впроваджують у навчальний процес інтерактивні форми навчання, використовують міждисциплінарну інтеграцію з метою більш глибокого й усвідомленого засвоєння знань.

На засіданнях предметної (циклової) комісії розглядаються такі питання:

-        Стан методичного та матеріального забезпечення кабінетів предметної (циклової) комісії.

-       Основні особливості механізмів адаптації студентів новонабраних груп.

-       Диференційоване навчання студентів та робота викладачів предметної (циклової)  комісії з обдарованими студентами.

-       Інтерактивні технології навчання при викладанні епідеміології.

-       Новітні технології навчання у викладанні дисциплін циклу.

-       Застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі на практичних заняттях з клінічних лабораторних досліджень.

-       Роль методів самостійного набуття знань в організації пізнавальної діяльності студентів при вивченні мікробіології.

-       Технології формування навчально-дослідницьких умінь студентів.

-       Вплив ігрової діяльності на розвиток особистості студента.

-         Розвиток творчих здібностей майбутніх фахівців на спеціальності «Лабораторна діагностика».

-         Форми і методи контролю знань при викладанні навчальної дисципліни

« Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень».

-         Методичні підходи щодо зниження напруженості адаптаційних процесів у студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі.

-         Засади формування громадянської свідомості майбутніх фахівців на основі цінностей демократичного суспільства.

Щорічно предметна (циклова) комісія санітарно-гігієнічних дисциплін бере участь у місячниках  предметних (циклових) комісій, зокрема у таких заходах:

-         Конкурси професійної майстерності «Кращий за фахом» серед студентів спеціальності «Лабораторна діагностика»;

У гігієнічній лабораторії

У мікробіологічній лабораторії

У мікробіологічній лабораторії

У клінічній лабораторії

У біохімічній лабораторії

У біохімічній лабораторії

Переможці конкурсу професійної майстерності «Кращий за фахом» 2016 року

Переможці конкурсу професійної майстерності «Кращий за фахом» 2016 року

-         Практичне заняття з мікробіології на тему  «Будова мікроскопа, робота з імерсійною системою», Кормош Н. М., викладач мікробіології.

-         День профілактики цукрового діабету, викладачі циклової комісії Андрощук О.В., Барна Л.Й., Бойко Т.І. Савчук О.М.

-         Конкурс санітарних бюлетенів «Раціональне харчування – запорука здоров’я», Савчук О.М., викладач біологічної хімії.

-         Скринінгове дослідження рівня глюкози в периферичній крові, Савчук О.М., викладач  біологічної хімії.

-     Практичне заняття з основ екології і профілактичної медицини на тему «Гігієна дітей і підлітків», Петриченко Б.Д., викладач основ екології і профілактичної медицини.

-       Теоретичне заняття з основ екології і профілактичної медицини на тему «Наукові основи раціонального харчування. Профілактика харчових отруєнь», Петриченко Б.Д., викладач основ екології і профілактичної медицини.

 -            Круглий стіл на тему « Ефективність використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін санітарно-гігієнічного циклу», Кормош Н.М., викладач мікробіології.

  

У цикловій комісії належна увага приділяється ознайомленню з новинками методичної та навчальної літератури

   

Відповідно до вимог сьогодення розроблено  мультимедійні презентації з навчальних дисциплін :

-         «Мікробіологія», Кормош Н.М., спеціаліст вищої категорії, завідувач предменої (циклово)ї комісії санітарно-гігієнічних дисциплін.

-         «Мікробіологія з основами імунології  та  технікою мікробіологічних досліджень», Барна Л.Й., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

-         «Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень», Андрощук О.В., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

-         «Біологічна хімія з біохімічними методами досліджень», Савчук О.М., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

-         «Клінічні лабораторні дослідження», «Основи охорони праці та охорона праці в галузі», Бойко Т.І., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

-         «Основи  екології і профілактичної медицини», Петриченко Б.Д., викладач-спеціаліст.

 Досвідчені викладачі предменої (циклової) комісії активно працюють над створенням навчальних підручників і посібників.

      Так, у 2010 році у видавництві «Медицина» вийшов підручник з навчальної дисципліни «Клінічні лабораторні дослідження» Т.І.Бойко, який був перероблений, доповнений та перевиданий у 2015 році як підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I-III рівнів акредитації, затверджений МОЗ України як основна література в підготовці спеціалістів «Лабораторної діагностики» з дисципліни «Клінічні лабораторні дослідження».

 У 2010 році розроблено посібник «Ботаніка» для спеціальності «Фармація», який був доповнений у 2015 році, автор Кормош Н.М.

  

          У 2015 році розроблено посібник з мікробіології «Бактеріологія» для студентів ІІ курсу спеціальності «Акушерська справа», «Лікувальна справа», «Фармація», автор Кормош Н.М.

      Викладачі циклової комісії: Бойко Т.І., викладач клінічних лабораторних досліджень; Андрощук О.В., викладач гігієни; Барна Л.Й., викладач мікробіології; Савчук О.М., викладач біологічної хімії керують науково-дослідницькою роботою студентів у секції «Сучасні методи лабораторної діагностики».

  Науково-дослідницькі роботи студентів секції постійно представляють коледж на науково-практичних конференціях різних рівнів (міжнародних, всеукраїнських, обласних, регіональних).

     Викладачі циклової комісії з метою підвищення фахового рівня займаються науковою роботою. Показником ефективності такої роботи є їх участь у науково-практичних конференціях, публікації у наукових і фахових виданнях, зокрема:

- «Особливості формування екологічної свідомості щодо вирішення проблем з твердими побутовими відходами в місті Луцьку»./ «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді». Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 березня 2014 р. – Чернівці, Інститут післядипломної педагогічної освіти  Чернівецької області, 2014, Андрощук О.В;

- «Проблеми створення і гарантованості безпечних умов праці на підприємствах області», конференція, організована Федерацією профспілок Волинської області спільно з територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Волинській області 19 грудня 2014, Андрощук О.В.

     Свідченням професіоналізму викладачів предметної (циклової) комісії є зайняті призові місця на Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності студентами-випускниками спеціальності «Лабораторна діагностика».