Оголошення Всі оголошення

Циклова комісія терапевтичних дисциплін та медсестринства

 Голова циклової комісії – Федонюк Наталія Ростиславівна, спеціаліст вищої категорії.

Склад циклової комісії:

   Основний :

 - Федонюк Наталія Ростиславівна - спеціаліст вищої категорії, викладач інфектології та медсестринства в інфектології;

 - Бідзюра Інна Григорівна - викладач ІІ категорії, викладач медсестринства у внутрішній медицині;

 - Гадай Ірина Василівна - спеціаліст першої категорії, викладач неврології, психіатрії та наркології;

 - Кричфалушій Ганна Федорівна - спеціаліст вищої категорії, викладач геронтології та геріатрії, клінічної патології;

 - Мазепа Ольга Степанівна - спеціаліст вищої категорії, викладач інфектології;

-  Новак-Мазепа Христина Олегівна - спеціаліст вищої категорії, викладач основ сестринства;

 - Остап’юк Лідія Григорівна - спеціаліст вищої категорії, викладач внутрішньої медицини;

 - Павлюк Наталія Миколаївна - спеціаліст другої  категорії, викладач дерматології та венерології;

 - Прогонюк Наталія Ярославівна - спеціаліст другої категорії, викладач медсестринства у внутрішній медицині;

-  Романюк Анна Вікторівна - викладач спеціаліст, викладач догляду за хворими;

- Рачек Олена Іванівна - викладач І категорії, викладач медичної і соціальної реабілітації;

 - Струбіцька Наталія Юріївна - викладач вищої категорії, викладач основ медсестринства;

 - Хом’як Людмила Василівна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач медсестринства у внутрішній медицині;

 - Шумська Віра Петрівна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач  загального догляду за хворими.

     Викладачі, які належать до інших циклових комісій:

 - Луцик Людмила Федорівна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач історії медицини та медсестринства;

 - Пастрик Тетяна Володимирівна - кандидат психологічних наук, спеціаліст вищої категорії,  викладач медсестринської етики та деонтології.

  Циклова комісія забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Лабораторна діагностика».

     На засіданнях циклової комісії розглядаються такі питання:

 - Методичне та матеріальне забезпечення кабінетів циклової комісії.

 - Проблеми адаптації студентів першого року навчання до вимог ЛБМК.

 - Формування професійного інтересу студентів при викладанні предметів циклу.

 - Принципи формування громадянської свідомості майбутніх медиків на основі цінностей демократичного суспільства.

 - Форми та методи контролю знань студентів при викладанні дисципліни «Дерматологія та венерологія».

 - Роль міжпредметної інтеграції  у формуванні фахової компетентності майбутніх медиків.

 - Використання рольової гри при проведенні занять з інфектології.

 - Використання інноваційних прийомів для розвитку клінічного мислення у  студентів на заняттях з внутрішньої медицини.

 - Професіоналізм викладача як запорука формування кваліфікованого спеціаліста-медика.

 - Формування творчої активності студентів в процесі викладання предмету «Медсестринство у внутрішній медицині».

  Щорічно циклова комісія терапевтичних дисциплін бере участь у місячниках циклових комісій, зокрема у таких:

- Теоретичне заняття з внутрішньої медицини на тему «Ішемічна хвороба серця. Інфаркт міокарда», Остап’юк Л.Г., викладач внутрішньої медицини.

- Теоретичне заняття з психіатрії на тему «Проблеми пацієнтів з шизофренією та маніакально-депресивним психозом», Гадай І. В., викладач  неврології, психіатрії та наркології.

- Брейн-ринг «Цікава неврологія», Гадай І. В., викладач  неврології, психіатрії та наркології.

- Теоретичне заняття на тему «Сифиліс», Павлюк Н.М.,  викладач дерматології та венерології.

- Теоретичне заняття на тему «Епілепсія. Олігофренія», Гадай І. В., викладач  неврології, психіатрії та наркології.

- Скринінгове дослідження рівня артеріального тиску «Науковий пікнік» за участю студентів гуртка «Здорове серце», Остап’юк Л.Г., викладач внутрішньої медицини.

- Практичне заняття з інфектології на тему «Сказ», Мазепа О.С., викладач інфектології.

- Теоретичне заняття з медсестринства в інфектології на тему «Грип. ГРВІ», Федонюк Н.Р., викладач інфектології.

  Відповідно до вимог сьогодення розроблено  мультимедійні презентації з навчальних дисциплін:

- «Медсестринство у внутрішній медицині», Хом’як Л.В., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

- «Медсестринство в інфектології», «Інфектологія», Федонюк Н.Р., спеціаліст вищої категорії, завідувач циклової комісії терапевтичних дисциплін.

- «Загальний догляд за хворими»,  Шумська В.П., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

- «Неврологія», «Психіатрія та наркологія», Гадай І. В.,спеціаліст першої категорії.

- «Внутрішня медицина», Остап’юк Л.Г., спеціаліст вищої категорії.

- «Клінічна патологія»,  Кричфалушій Г.Ф., спеціаліст вищої категорії.

- «Інфектологія», Мазепа О.С.,  спеціаліст вищої категорії.

  

Практичне заняття з інфектології на тему «Сказ», викладач Мазепа О.С.

Взаємовідвідування занять викладачами терапевтичної циклової комісії

Вивчення лікарських засобів для лікування кишкових інфекцій на практич-ному заняття з медсестринства в інфектології, викладач Федонюк Н. Р.

     Викладачі циклової комісії: Остап’юк Л.Г., викладач внутрішньої медицини; Гадай І. В., викладач  неврології, психіатрії та наркології;    Мазепа О.С., викладач інфектології, здійснюють керівництво науково-дослідницькою роботою студентів у відповідних профільних гуртках.

     Науково-дослідницькі роботи студентів-гуртківців представляють коледж на міжнародних конгресах, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях.

  У Буковинському державному медичному університеті на ІІ Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів та молодих учених «Новітні тенденції в медицині та фармації» (2015р.) було представлено доповідь на тему «Актуальні питання дитячої епілепсії», науковий керівник Гадай І.В. - (ІІІ місце).

У ЛБМК на студентській регіональній науково-практичній конференції «Безпека життя та охорона здоров’я – головні завдання сучасного суспільства» представлено роботу «Вивчення поширення клінічних форм епілепсії у дітей м.Луцька», науковий керівник Гадай І.В.

    На студентській регіональній науково-практичній конференції (2015р.) представлено роботу на тему «Аналіз частоти виникнення інфаркту міокарда залежно від факторів ризику серед населення м. Луцька», науковий керівник Остап’юк Л.Г.

    Викладачі циклової комісії з метою підвищення фахового рівня беруть участь у семінарах, науково-практичних конференціях, круглих столах:

- Регіональних науково-практичний семінар «Проблемно-орієнтований підхід до інфекційної патології у дітей» - Мазепа О.С.

- Регіональний круглий стіл «Актуальні проблеми та питання сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи ОЗ» (коледжі та Академії медсестринства Волинської, Рівненської, Тернопільської областей)  - Хом’як Л.В.

- Конференція на тему «Підготовка кваліфікованої медичної сестри – важливий крок до високої якості медичного обслуговування населення» - Хом’як Л.В.

- Регіональна науково-практична конференція «Ефективне управління та організація освітнього процесу в сучасному медичному навчальному закладі» - виступ з доповіддю «Інтеграція науки та практики при викладанні навчальної дисципліни «Неврологія» для студентів спеціальності «Лікувальна справа»  - Гадай І. В.

ПОРТФОЛІО (Федонюк Наталія Ростиславівна)

ПОРТФОЛІО (Струбіцька Наталія Юріївна)