Оголошення Всі оголошення

   

  Голова циклової комісії – Коцар Валентина Миколаївна, викладач інформатики, основ медичної інформатики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

 Циклова комісія забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста зі спеціальностей: «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Фармація».

 Викладачі спрямовують свою роботу на підготовку конкурентноспроможних висококваліфікованих молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів з достатнім рівнем знань і умінь, професійних навичок, необхідних у сучасних умовах розвитку медицини, широко впроваджують у навчальний процес інтерактивні форми навчання, використовують інноваційні, інформаційно-комунікаційні технології.

   Склад циклової комісії:

– Коцар В.М., викладач інформатики та основ медичної інформатики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

– Федосова Р.І., викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, заслужений працівник освіти України;

– Базилюк В.І., викладач фізики і астрономії, основ біологічної фізики та медична апаратура, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

– Крупінський О.Є., викладач інформатики, фізики і астрономії, спеціаліст вищої категорії;

– Ничипорук С.А., викладач математики, спеціаліст першої категорії.

На засіданнях циклової комісії розглядаються актуальні питання навчально-виховного процесу, зокрема:

– Створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості через використання сучасних інформаційних технологій на заняттях фізики

– Мобільне навчання: використання сучасних гаджетів при вивченні математики

– On-line тестування знань студентів з інформатики – інструмент підвищення якості освіти

– Smart-середовище для навчання студентів з фізики і астрономії

– Формування життєвої компетентності студентів шляхом використання практично-орієнтованих завдань на заняттях біофізики

– Сайт викладача математики як засіб професійної комунікації

– Формування життєвих компетентностей студентів щляхом використання новітніх прийомів у викладанні математики.

– Дистанційне навчання як засіб стимулювання самоосвіти

– Інтерактивні вправи та програми-симулятори як засоби поглиблення знань з фізики і астрономії.

Викладачі циклової комісії проводять відкритті заходи з використанням новітніх інтерактивних, інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема:

– Інтегроване практичне заняття з навчальних дисциплін «Основи медичної інформатики» та «Основи біологічної фізики та медична апаратура» на тему «Використання медичних приладо-комп’ютерних систем і телемедицина в діагностичному та лікувальному процесах» (викл. Коцар В.М., Базилюк В.І.)

– Інтегроване практичне заняття з навчальних дисциплін «Фізіологія», «Фармакологія», «Основи медичної інформатики» на тему «Регуляція діяльності серця. Протиаритмічні препарати. Медичні комп’ютерні системи візуалізації» (викл. Міщенко І.В., Шуляк Н.С., Коцар В.М.)

– Комбіноване заняття з інформатики на тему «Прикладне програмне забезпечення навчального призначення. Освітні ресурси Інтернету» (викл. Крупінський О.Є.)

– Інтегроване комбіноване заняття з математики та інформатики на тему «Застосування інтеграла до обчислень площ плоских фігур. Використання електронних посібників, навчальних програм та мультимедійних курсів з математики» (викл. Ничипорук С.А., Крупінський О.Є.)

– Інтелектуальна гра з інформатики «Найрозумніший» серед студентів І курсу (викл. Крупінський О.Є., Коцар В.М.)

– Брейн-ринг з математики серед студентів І курсу спеціальностей «Сестринська справа» і «Фармація» (викл.Ничипорук С.А.).

  Викладачі циклової комісії керують гуртковою роботою студентів у секції науково-природничих дисциплін:

– математичний гурток, керівник Ничипорук С.А.,

– гурток комп’ютерних технологій, керівник Крупінський О.Є.,

– фізичний гурток, керівник Базилюк В.І.

Результати науково-дослідницької роботи студентів-гуртківців будуть оформлені та представлені на науково-практичних конференціях.

Студенти коледжу під керівництвом викладачів циклової комісії беруть участь в обласних олімпіадах з математики та інформатики. У 2019 році студентка Степанюк Ірина (гр.Фм-11) посіла 3-е місце на обласному етапі олімпіади з математики (викладач  Ничипорук С.А.), у 2019 році 4-є місце зайняла студентка Дудінська Анастасія (гр.Фм-21) на обласному етапі олімпіади з інформатики (викладач Крупінський О.Є.).

Викладачі циклової комісії з метою підвищення фахового рівня є учасниками наукових конференцій, семінарів, зокрема:

Викладач Коцар В.М. брала участь у конференціях, семінарах:

– Семінар на тему «Застосування сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі», доповідь «Використання інформаційно-інноваційних технологій навчання при викладанні навчальної дисципліни «Основи медичної інформатики», ЛБМК, 2019р.

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання теоретичної, практичної та експериментальної фармації», доповідь «Застосування інформаційних технологій навчання на заняттях з навчальної дисципліни «Основи медичної інформатики» в сучасних умовах підготовки молодших медичних спеціалістів», м. Вінниця, 2016р.

Викладач Крупінський О.Є. брав участь у конференціях, семінарах:

– Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція «Шляхи удосконалення підготовки фармацевтів», доповідь «Інформаційно-комунікаційні технології навчання в сучасному освітньому процесі», м.Харків, 2019р.

– Семінар на тему «Застосування сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі», доповідь «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній системі навчання», ЛБМК, 2019р.

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання теоретичної, практичної та експериментальної фармації», доповідь «Застосування інформаційних технологій навчання на заняттях з навчальної дисципліни «Основи медичної інформатики» в сучасних умовах підготовки молодших медичних спеціалістів», м.Вінниця, 2016р

 

  На ХХІV обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» подавався допрацьований  презентаціями навчальний посібник з фізики «Основи електродинаміки» Базилюка В.І. Посібник має чітку медичну спрямованість та призначення для студентів спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа».

  Викладачі циклової комісії широко застосовують у навчальній роботі освітні навчальні сайти, віртуальні фізичні лабораторії для проведення лабораторних робіт та фізичного практикуму за допомогою моделей, демонстрацій та відео, програмно-методичний комплекс «Віртуальна математична лабораторія», медичні сайти.

 Блог циклової комісії: lbmkfizmatinf.blogspot.com

Тест з фізики: https://goo.gl/forms/cwWc0QpnOdLozeL23

Сайт "Вивчаємо фізику": https://sites.google.com/view/lbmkfiz/ 

Практична по Accsess: База даних СКЛАД

Тест №1: Контрольна робота №1

Портфоліо викладачів:

Базилюк В.І.