Голова циклової комісії – Коцар Валентина Миколаївна, викладач медичної інформатики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Циклова комісія забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста зі спеціальностей: «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Лабораторна діагностика», «Фармація».

Викладачі спрямовують свою роботу на підготовку конкурентноспроможних висококваліфікованих молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів з достатнім рівнем знань і умінь, професійних навичок, необхідних у сучасних умовах розвитку медицини, широко впроваджують у навчальний процес інтерактивні форми навчання, використовують інформаційно-комунікаційні технології.

Склад циклової комісії:

– Коцар В.М., викладач інформатики та основ медичної інформатики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

– Федосова Р.І., викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, заслужений працівник освіти України;

– Базилюк В.І., викладач фізики, основ біологічної фізики та медичної апаратури, спеціаліст вищої категорії;

– Крупінський О.Є., викладач інформатики, фізики та астрономії, спеціаліст вищої категорії;

– Ничипорук С.А., викладач математики, спеціаліст першої категорії.

На засіданнях циклової комісії розглядаються актуальні питання навчально-виховного процесу, зокрема:

– Застосування методу моделювання в процесі вивчення математики

– Використання нанотехнологій у сучасній медичній практиці

– Використання Інтернет-ресурсів при вивченні інформатики

– Використання елементів моделювання біофізичних процесів на заняттях з навчальної дисципліни «Основи біофізики та медична апаратура»

– Використання віртуальної фізичної лабораторії на практичних заняттях фізики

– Інформаційні, експертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації і їх використання на заняттях з навчальних дисциплін «Основи медичної інформатики», «Інформаційні технології у фармації»

– Використання інноваційних прийомів для розвитку критичного мислення студентів на заняттях з інформатики

– Методика застосування та створення інтерактивних відеозанять під час вивчення математики

– Особливості використання Excel-технологій під час вивчення елементів математичної статистики

– Сучасні технології викладання астрономії

– Диференційований та індивідуальний підхід при викладанні інформатики

– Google Sites як платформа для організації дистанційного навчання з інформатики

– Використання здоров’язберігаючих технологій у процесі вивчення математики.

Викладачі циклової комісії проводять відкритті заходи з використанням новітніх інтерактивних і мультимедійних технологій, зокрема:

– Інтегроване практичне заняття з навчальних дисциплін «Основи медичної інформатики» та «Основи біологічної фізики та медична апаратура» на тему «Використання медичних приладо-комп’ютерних систем у діагностиці та лікувальному процесі» (викл. Базилюк В.І., Коцар В.М.)

– Комбіноване заняття з інформатики на тему «Прикладне програмне забезпечення навчального призначення. Освітні ресурси Інтернету»(викл. Крупінський О.Є.)

– Комбіноване заняття з математики «Розв’язування рівнянь методом заміни невідомої» (викл. Ничипорук С.А.)

– Інтегроване заняття з математики та інформатики на тему «Застосування інтеграла до обчислень площ плоских фігур. Використання електронних посібників, навчальних програм та мультимедійних курсів з математики» (викл. Ничипорук С.А., Крупінський О.Є.)

– Інтелектуальна гра з інформатики «Найрозумніший» серед студентів І курсу (викл. Крупінський О.Є., Коцар В.М.)

– Брейн-ринг з математики серед студентів І курсу спеціальностей «Сестринська справа» і «Фармація» (викл.Ничипорук С.А.).

  

Викладачі циклової комісії керують гуртковою роботою студентів у секції науково-природничих дисциплін:

– математичний гурток, керівник Ничипорук С.А.,

– гурток комп’ютерних технологій, керівник Крупінський О.Є.,

– фізичний гурток, керівник Базилюк В.І.

Результати науково-дослідницької роботи студентів-гуртківців представлені на науково-практичних конференціях:

– 24 березня 2016 р. у Волинському коледжі НУХТ на Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Інноваційні напрямки розвитку освіти, сфери послуг і технологій». У секції «Використання інноваційних підходів в природничо-математичній сфері» виступили:

Пшава Юлія (М-21) з доповіддю «Сучасні аспекти застосування фізичних знань у медицині як засіб формування професійної компетентності майбутнього медика», фізичний гурток, керівник Базилюк В.І.

Слоцька Катерина (Фм-21) з доповіддю «Статистичні методи в медицині», математичний гурток, керівник Ничипорук С.А.

– 9 червня 2016 р. у коледжі відбулася студентська регіональна наукова конференція на тему «Безпека життя та охорона здоров’я – головні завдання сучасного суспільства». Участь брала Пшава Юлія (М-21) з доповіддю «Сучасні аспекти застосування фізичних знань у медицині як засіб формування професійної компетентності майбутнього медика», фізичний гурток, керівник Базилюк В.І.

Студенти коледжу під керівництвом викладачів циклової комісії беруть участь в обласних олімпіадах з математики та інформатики. У 2016 році студентка Пасечко Анастасія посіла 4-е місце на обласному етапі олімпіади з математики (викладач Ничипорук С.А.), у 2016 році 3-є місце зайняв студент Унгер Роман на обласному етапі олімпіади з інформатики (викладач Коцар В.М.).

  Викладачі циклової комісії з метою підвищення фахового рівня є учасниками наукових конференцій, зокрема:

Викладач Коцар В.М. брала участь у конференціях:

– ІХ Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості та освіті, доповідь «Застосування інформаційних технологій навчання при викладанні дисциплін природничо-навчального циклу», м. Варна, Болгарія, 2013р.

– ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні домінанти людського і технологічного розвитку України», доповідь «Ефективність використання інформаційних технологій навчання при викладанні природничо-наукових дисциплін», м. Луцьк, 2014р.

– Науково-практична конференція «Ефективне управління та організація освітнього процесу в сучасному медичному навчальному закладі», м. Ковель — Чернівці, 2014р.

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання теоретичної, практичної та експериментальної фармації», доповідь «Застосування інформаційних технологій навчання на заняттях з навчальної дисципліни «Основи медичної інформатики» в сучасних умовах підготовки молодших медичних спеціалістів», м. Вінниця, 2016р.

Викладач Крупінський О.Є. брав участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання теоретичної, практичної та експериментальної фармації», доповідь «Застосування інформаційних технологій навчання на заняттях з навчальної дисципліни «Основи медичної інформатики» в сучасних умовах підготовки молодших медичних спеціалістів», м.Вінниця, 2016р.

На ХІХ обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» подавався досвід роботи Коцар В.М. на тему «Інтегровані заняття» та навчальний посібник з фізики «Основи електродинаміки» Базилюка В.І.

Викладачі циклової комісії широко застосовують у навчальній роботі освітні навчальні сайти, віртуальні фізичні лабораторії для проведення лабораторних робіт та фізичного практикуму за допомогою моделей, демонстрацій та відео, програмно-методичний комплекс «Віртуальна математична лабораторія», медичні сайти.

Блог циклової комісії: lbmkfizmatinf.blogspot.com

Тест з фізики: https://goo.gl/forms/cwWc0QpnOdLozeL23

Сайт "Вивчаємо фізику": https://sites.google.com/view/lbmkfiz/ 

Практична по Accsess: База даних СКЛАД