Методичне об’єднання керівників груп

 

  Голова методичного об’єднання керівників груп – Нечипорук Валентина Миколаївна, викладач природничо-наукових дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

   В основу роботи методичного об’єднання керівників груп закладено Концепцію національного виховання студентської молоді, яка є складовою частиною системи національного виховання громадянина України.

   Виховна робота в коледжі здійснюється за такими напрямами:

- національно-патріотичне виховання;

- інтелектуально-духовне;

- громадянсько-правове;

- моральне;

- естетичне;

- трудове.

 Головною метою виховання студентської молоді керівники груп вважають формування свідомого громадянина-патріота Української держави, представника української медичної еліти, який має бути висококваліфікованим, конкурентоспроможним, ініціативним спеціалістом-медиком зі стійкими моральними і правовими засадами.

 До складу методичного об’єднання керівників груп входить 25 досвідчених педагогів та медиків, які у своїй роботі з молоддю пріоритетними якостями вважають національну гідність, громадянську відповідальність, духовність, милосердя, співчуття, любов до обраної професії.

   Робота методичного об’єднання здійснюється відповідно до плану роботи.

   На засіданні методичного об’єднання обговорюються проблеми навчально-виховної діяльності, над якими працює колектив Луцького базового медичного коледжу.

   На засіданнях методичного об’єднання розглядаються такі питання:

- Національно-патріотичне виховання як пріоритетний напрямок виховної роботи.

- Удосконалення виховної роботи відповідно до Концепції національного виховання студентської молоді.

- Вибір методів виховання як ефективного засобу формування загальнолюдських цінностей.

- Формування здорового способу життя як основа виховної роботи у медичному коледжі.

- Основи профілактики вживання наркотичних речовин, алкоголю, тютюнопаління серед студентської молоді.

- Роль керівника групи у формування духовного потенціалу студентської групи.

   Методичне об’єднання практикує використання різних форм: семінарів, конференцій, диспутів, круглих столів з метою обміну досвідом роботи з питань виховання студентської молоді.

   На засідання запрошуються представники адміністрації коледжу, психолог, юрист, представники студентського самоврядування.

   З метою підвищення успішності та запобігання правопорушень, покращення морально-психологічного клімату у студентських колективах, формування здорового способу життя проводяться спільні засідання керівників груп, ради з профілактики правопорушень та органів студентського самоврядування.

   Керівникам груп надається методична допомога у плануванні виховної роботи, розробленні рекомендацій щодо формування студентського колективу, рекомендацій по проведенню батьківських зборів у новонабраних групах.

   У роботі зі студентською молоддю значна увага приділяється здоров’ю студентів і тому однією з проблем, над якою працюють викладачі коледжу, є формування здорового способу життя як основи виховання соціально-активного громадянина.

   Для проведення більш ефективної роботи з цього напрямку в бібліотеці коледжу створено каталог відеоматеріалів з питань профілактики СНІДу, тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму, який включає рекламні профілактично-просвітницькі ролики, електронний посібник-енциклопедію «Школа проти СНІДу» та відеофільми, адже сучасний медик – здоровий медик. 

   5 квітня 2017 року відбулося засідання методичного об’єднання керівників груп. Доцент кафедри економічної теорії, кандидат економічних наук Луцького національного технічного університету О.А. Урбан провела тренінг розвитку комунікаційних процесів з старостами та керівниками груп. Захід спрямований на розвиток особистості, формування комунікативних умінь та навичок, засвоєння міжособистісної взаємодії.

   

Матеріали, доступні до перегляду:

План виховної роботи на 2012-2013 н.р.

План виховної роботи на 2016-2017 н.р.

План-графік виховної роботи на І семестр 2012-2013 н.р.

План-графік виховної роботи на І семестр 2016-2017 н.р.

План-графік виховної роботи на ІІ семестр 2012-2013 н.р.

План методичного об'єднання кураторів груп на 2012-2013 н.р.

Педагогіка співробітництва – як ефективна технологія сучасного навчально-виховного процесу в умовах адаптації студентів груп нового набору (презентація)

План роботи методичного об’єднання керівників груп на 2016-2017 н.р.

План засідань методичного об’єднання керівників груп на 2016-2017 н.р.

Звіт волонтерської діяльності