Оголошення
  • 10 Липня 2019

    ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ

          vstup.lbmk@gmail.com

  • 01 Липня 2019

  • 27 Березня 2018

Всі оголошення

Історія України

Питання для контролю знань студентів з навчальної дисципліни "Історія України"

Основи філософських знань

Питання для контролю знань студентів з навчальної дисципліни "Основи філософських знань"

Культурологія

Питання для контролю знань студентів з навчальної дисципліни "Культурологія"

Патоморфологія і патофізіологія

Питання для контролю знань студентів з навчальної дисципліни "Патоморфологія і патофізіологія"

Педіатрія

Презентація на тему "Вірусні гепатити у дітей"

Внутрішня медицина

Методична розробка позааудиторної самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” по темі "Гострі  алергози"

Гінекологія

Презентація на тему: "Запальні захворювання специфічної етіології"

Психологія

Матеріали по темі "Діагностика особистості студента"

Основи медичної інформатики

Телемедицина в практиці медичної сестри (презентація)

Профілактичні вправи для зменшення втоми під час роботи за комп’ютером

Перелік питань комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи медичної інформатики»

ОІОТ

Проект з хімії на тему: "Хімія в медицині. Вітаміни"

Англійська мова

Методична розробка самостійної роботи до теми "Професія медика"

Методична розробка самостійної роботи до теми "Мистецтво Волині"

Методична розробка самостійної роботи до теми "Система вищої освіти в США"

Фармакологія

Перелік знань та умінь, які повинен опанувати студент спеціальності «Акушерська справа» після вивчення дисципліни «Фармакологія та медична рецептура »

Перелік знань та умінь, які повинен опанувати студент спеціальності «Сестринська справа» після вивчення дисципліни «Фармакологія та медична рецептура»

Перелік знань та умінь, які повинен опанувати студент спеціальності «Лікувальна справа» після вивчення дисципліни «Фармакологія та медична рецептура»

Перелік знань та умінь, які повинен опанувати студент спеціальності «Лабораторна діагностика» після вивчення дисципліни «Основи фармакології»

Фармакогнозія

Алгоритмічна схема характеристики лікарської рослини

Перелік питань до диференційованого заліку з навчальної дисципліни "Фармакогнозія"

Аналітична хімія

Перелік знань та умінь, які повинен опанувати студент після вивчення навчальної дисципліни "Аналітична хімія"

Хімія

Перелік питань з Медичної хімії до диференційованого заліку (для спеціальностей «Лікувальна справа» та «Сестринська справа»)

Оториноларингологія

Перелік знань і вмінь, які повинен опанувати студент спеціальності «Акушерська справа» після вивчення дисципліни «Оториноларингологія»

Перелік знань і вмінь, які повинен опанувати студент спеціальності «Лікувальна справа» після вивчення дисципліни «Оториноларингологія»

Перелік знань і вмінь, які повинен опанувати студент спеціальності «Сестринська справа» після вивчення дисципліни «Медсестринство в отоларингології»

Анатомія

Перелік знань і вмінь, які повинен опанувати студент спеціальності «Сестринська справа» після вивчення дисципліни «Анатомія людини»

Хірургія

Перелік знань і вмінь, які повинен опанувати студент спеціальності «Лікувальна справа» після вивчення дисципліни «Хірургія»

Перелік практичних навичок

Перелік допоміжних сайтів

Стоматологічні захворювання

Перелік знань і вмінь, які  повинен опанувати студент по спеціальності "Лікувальна справа" протягом вивчення курсу "Стоматологічні захворювання"

Нервові та психічні хвороби 

Тестові завдання та ситуаційні задачі з психічних хвороб

Практикум з фармацевтичноїхімії 

 Лікарські препарати неорганічної природи

Методична розробка лекції

Маркування медичних і фармацевтичних товарів. Види маркування. Лікарські засоби і особливості їх зберігання. Терміни придатності

Методична розробка лекцйного заняття 

Вигодовування грудної дитини. Природне, змішане та штучне вигодовування. Харчування дітей, старших однорічного віку

Вигодовування грудної дитини